Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Socialpædagogisk praksis

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i socialpædagogik

ECTS: 10

Tilmeld

Stå stærkere i dit socialpædagogiske arbejde med indsigt i praksis  

 • Få indsigt i den grundlæggende viden om socialpædagogisk praksis. 
 • Forstå, hvordan du kan sætte gode socialpædagogiske indsatser i værk. 

De rette socialpædagogiske indsatser kan gøre en verden til forskel for det menneske, som har brug for støtte og hjælp til udvikling.  

Hvis du til daglig arbejder med børn, unge eller voksne med socialpædagogiske behov, har du derfor et stort ansvar. Du kan blive den person, der sætter socialpædagogiske indsatser i værk, som gør en forskel. Med indsigt i socialpædagogisk praksis bliver du klædt på til at skabe gode indsatser i samarbejde med borgeren og i samarbejde med kolleger og andre faggrupper.  

Med modulet Socialpædagogisk praksis får du den viden, som du har brug for. Du får indsigt i, hvilke rammer du kan arbejde inden for. Du bliver klædt på til at identificere problemstillinger. Og du får forståelse for de dilemmaer, der kan opstå mellem magt og omsorg.  

Alt i alt vil det give dig en ballast, som giver dig overskud til at skabe gode socialpædagogiske indsatser til glæde for borgeren og dig selv.

Det lærer du på modulet:

 • At inddrage borgeren i den socialpædagogiske praksis. 
 • At vurdere dilemmaer mellem magt og omsorg samt opstille handlemuligheder. 
 • At formidle socialpædagogiske problemstillinger og handlemuligheder til samarbejdspartnere og borgere. 
 • Om socialpædagogik, menneskesyn, magt og omsorg i den socialpædagogiske praksis.

Modulet er et obligatorisk modul på Akademi i socialpædagogik, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som arbejder med udsatte børn, unge eller voksne med misbrug, psykiske, sociale eller fysiske problemer - eller ønsker at komme til det. Du kan have en pædagogisk uddannelse eller en anden faguddannelse som for eksempel håndværker eller social- og sundhedshjælper.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD). Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål: 

Kompetencemål 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at 

 • kunne identificere socialpædagogiske problemstillinger og dilemmaer og iværksætte socialpædagogiske indsatser i samarbejde med borgeren. 
 • kunne indgå i tværprofessionelt samarbejde i socialpædagogisk praksis. 
 • kunne identificere og udvikle egne fagprofessionelle kompetencer. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende 

Viden 

 • have viden om socialpædagogik, menneskesyn, magt og omsorg i relation til borgerinddragelse i den socialpædagogiske praksis. 
 • have forståelse for samspillet mellem relevante rammebetingelser og det pædagogiske arbejde. 
 • have forståelse for socialpædagogiske problemstillinger og dilemmaer. 

Færdigheder 

 • kunne inddrage borgeren i den socialpædagogiske praksis. 
 • kunne vurdere dilemmaer mellem magt og omsorg og opstille handlemuligheder. 
 • kunne formidle socialpædagogiske problemstillinger og handlemuligheder til samarbejdspartnere og borgere.