Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Socialpsykiatri

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i socialpædagogik

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Socialpædagogik

Tilmeld

Forstå de komplekse socialpsykiatriske problemstillinger og lær at indgå i arbejdsopgaverne

 • Lær hvordan du udvikler en socialpædagogisk indsats med fokus på borgeren og dennes ressourcer.
 • Få viden om psykiatriske lidelsers betydning for borgerens sårbarhed, risikoadfærd og sundhed. 
 • Giv borgeren bedre mulighed for at mestre sit eget liv.

Hvilken effekt har psykiatriske lidelser på menneskers hverdag? Det afhænger selvsagt af lidelsen og borgerens ressourcer. På modulet i socialpsykiatri lærer du at identificere praksisnære psykiatriske problemstillinger og udvikle en socialpædagogisk indsats med fokus på borgerens ressourcer.

Psykiske lidelser skaber uvægerligt komplekse problemstillinger. På modulet bliver du klædt på til at håndtere de problemstillinger inden for de institutionelle rammer. Samtidig vil du kunne understøtte borgerens indsigt i egne styrker og ressourcer. Det vil give borgere bedre mulighed for at mestre dele af deres eget liv – til fordel for både borgeren, institutionen og samfundet.

Endelig vil du blive klædt på til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde. Det kan både være i samarbejde med borgeren, men også i det tværprofessionelle samarbejde, som arbejdet med mennesker med psykiatriske lidelser ofte kræver.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Hvordan du udvikler en socialpædagogisk indsats inden for socialpsykiatrien med fokus på borgeren og dennes ressourcer.
 • Lærer hvordan individuelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår påvirker psykisk sårbarhed, risikoadfærd og sundhed. 
 • Får indsigt i hvordan forskellige psykiatriske lidelser ofte påvirker den enkeltes hverdagsliv. 
 • Lærer at indgå i og formidle viden om den socialpædagogiske indsats i et tværprofessionelt samarbejde med borgeren i centrum. 

Modulet er et valgmodul på Akademiuddannelsen i socialpædagogik, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder med eller ønsker at arbejde med udsatte børn og voksne, i socialpsykiatrien, i tilbud for børn og unge med psykiske vanskeligheder, eller med borgere med psykiatriske udfordringer. Dette modul klæder dig på til at indgå i de komplekse problemstillinger på området.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD). Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

 • Kunne planlægge og udføre en socialpædagogisk indsats i samarbejde med borgere med psykiske vanskeligheder.
 • Kunne indgå i udviklingsorienterede arbejdsprocesser for at understøtte borgerens indsigt i egne styrker og ressourcer i forhold til mestring af eget liv.
 • Have indsigt i samspillet mellem individuelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for psykisk sårbarhed, risikoadfærd og sundhed.


For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden

 • Have viden om psykiatriske lidelsers betydning for den enkeltes hverdagsliv.
 • Have viden om socialpædagogiske indsatser i forhold til borgere med psykiske vanskeligheder.
 • Have en forståelse af det institutionelle og tværprofessionelle samarbejde for borgere med psykiske vanskeligheder og sociale problemer.

Færdigheder

 • Kunne identificere praksisnære psykiatriske problemstillinger og udvikle en socialpædagogisk indsats med fokus på borgerens ressourcer. 
 • Kunne tilrettelægge og vurdere den socialpædagogiske indsats i samarbejde med borgeren.  
 • Kunne indgå i og formidle viden om den socialpædagogiske indsats i et tværprofessionelt samarbejde.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.