Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Bio-psyko-social rehabilitering

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelsen i socialt arbejde

ECTS: 10

Fagområde: Psykosocialt arbejde

Tilmeld

Styrk din rehabiliterende praksis med mennesker, som har psykiske eller sociale vanskeligheder

 • Bliv bedre til at forstå patienter eller borgeres sygdom, funktionsevne og kontekst og inddrag det i dit arbejde
 • Forstå den recovery-orienterende praksis og skab et alsidigt sæt færdigheder, som støtter op om den tilgang

I dit arbejde med rehabilitering som eksempelvis SOSU-assistent eller pædagogisk assistent, så vil du ofte have brug for vidensbaserede tilgange til menneskers rehabilitering med en forståelse for deres situation. Modulet i bio-psyko-social rehabilitering kan give dig den forståelse, og samtidig give dig mulighed for at reflektere og erfaringsudveksle med fagfæller.

For at arbejde med recovery kræver det en holistisk forståelse af patienten og borgeren. Det vil du få med viden om bio-psyko-sociale analyser, hvor du inddrager både sygdom, funktionsevne og kontekst. På den måde bliver arbejdet med recovery ikke ensidigt, og du risikerer i mindre grad at miste borgerens engagement i processen. Du vil samtidig lære at inddrage både borgeren/patienten selv, men også vedkommendes netværk i rehabiliteringsprocessen.

Når du arbejder med rehabilitering, så er der mange fagligheder i spil. Derfor giver modulet dig også indblik i det tværfaglige samarbejde, som recoveryprocessen kræver, og du vil bedre kunne definere din egen rolle og praksis i forhold til det rehabiliterende arbejde.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om den rehabiliterende praksis i det bio-psyko-sociale arbejde og hvordan du anvender udvalgte metoder og teorier inden for dette felt.
 • Hvordan du inddrager den recovery-orienterende praksis i dit arbejde.
 • Lær at planlægge visse dele af de bio-psyko-sociale arbejde.
 • Hvordan dine analyser og vurderinger kan bruges til at tilpasse arbejdsgange og -processer.
 • Bliv i stand til at inddrage både brugere og netværk i den rehabiliterende praksis.

Modulet er et valgfrit modul på Akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder formentlig med socialt udsatte og socialt arbejde eller i dag- eller døgntilbud, og vil gerne udvikle din faglighed i forhold til rehabilitering og recovery. Med dette modul lærer du både at lave fagligt underbyggede analyser og vurderinger, og at iværksætte den rette proces i forhold til forbedring af borgerens eller patientens rehabilitering.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD). Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:

Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende:

Viden:

 • Skal have viden om den rehabiliterende praksis i det bio-psyko-sociale arbejde og anvendelse af metode og teori inden for dette felt
 • Skal have forståelse af den recovery-orienterende praksis i det bio-psyko-sociale arbejde og/eller de vigtigste anvendte teorier og metoder og kunne forstå anvendelsen af disse.

Færdigheder:

 • Skal kunne anvende og kombinere et alsidigt sæt færdigheder, der støtter op om borgerens recovery-proces
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i det bio-psyko-sociale arbejde og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser derefter
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i dialog med bor-gerne og deres netværk.

Kompetencer:

 • Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser i forhold til borgernes bio-psyko-sociale rehabilitering
 • Skal kunne varetage afgrænsede planlægningsfunktioner i det bio-psyko-sociale arbejde
 • Skal kunne identificere og udvikle egen professionelle rolle, så den bedst støtter borgerens recovery-proces.
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.