Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Fagtolken inden for arbejdsmarked, beskæftigelse, integration og uddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelsen i socialt arbejde

ECTS: 10

Fagområde: Tolkning

Tilmeld

Lær hvordan du kan bruger din faglighed i forhold til at integrere mennesker af anden etnisk herkomst i det danske arbejdsmarked

 • Bliv klædt på til at arbejde som tolk på arbejdsmarkeds-, beskæftigelses-, integrations- og uddannelsesområdet
 • Dyk ned i de forskellige elementer af det danske arbejdsmarked; institutioner, fagforeninger, a-kasser med mere og brug det i dit arbejde

Uddannelse, arbejde og beskæftigelse er en nøgle til integrationen. Som fagtolk vil du på dette modul blive klædt på til at hjælpe mennesker af anden etnisk herkomst med at indgå i et danske arbejdsmarked, som nogle gange kan være svært at forstå.

Når man kommer med en anden kulturel baggrund, så giver Den Danske Model måske ikke synderlig meget mening. Men nu du har færdiggjort dette modul, så kan du være med til at få den til at give mening – og hjælpe dine klienter eller borgere med at træffe det rigtige valg i deres situation.

Du får en generel indføring i jobcentrenes struktur og terminolog, som du kan bruge i dit arbejde for at få borgere, vejledere og sagsbehandlere til at mødes. Med viden om specielle udfordringer og dilemmaer, så er du godt klædt på til at arbejde som fagtolk inden for arbejdsmarked, beskæftigelse, integration og uddannelse. Samtidig vil dette modul være et godt trinbræt til en mere specialiseret videreuddannelse inden for dit valgte område.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Få en generel indføring i det danske arbejdsmarked, arbejdsmarkedets opbygning og institutioner samt Den Danske Model.
 • Lær om a-kassen og andre forsikringsordninger på arbejdsmarkedet, og hvordan du kan bruge den viden i dit arbejde som fagtolk.
 • Bliv introduceret til viden og lovgivning om arbejdsmiljø.
 • Få en generel indføring i jobcentrenes struktur og organisering, integrationsområdet, uddannelsessystemet samt særlig terminologi på de forskellige områder.
 • Lær om tolkesituationen, -teknik og tilrettelæggelsen af tolkearbejdet samt IT på området.
 • Få indblik i nogle af de særlige tolkefaglige udfordringer og mulige dilemmaer herunder særlige kulturelle og etiske overvejelser i forhold til tolkningen på området.
 • Bliv introduceret til efter- og videreuddannelsen for tolke inden for de forskellige områder.

 

Modulet er et valgfrit modul på Akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Som fagtolk arbejder du formentlig allerede med integration, men modulet her giver dig mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmarked, uddannelse eller beskæftigelse.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:

Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende:

Viden:

 • Skal have viden om det danske arbejdsmarkeds- beskæftigelses-, integrations- og uddannelsessystem, hvad angår virkemåde, opbygning og institutioner
 • Skal have viden om, og forståelse af, områdets terminologi og særlige kulturelle forhold
 • Skal have viden om de metoder og teorier, der knytter sig til de tolkesituationer, som de finder sted inden for det for arbejdsmarkeds-, beskæftigelses-, integrations- og uddannelsessystemet

Færdigheder:

 • Skal have et alsidigt sæt færdigheder, herunder sproglige, kulturelle, etiske og fagterminologiske færdigheder til at formidle den kommunikation, der anvendes på området
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i tolkearbejdet på arbejdsmarkeds-, beskæftigelses-, integrations- og uddannelsesområdet og kunne justere arbejdsgange og arbejdsprocesser
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere

Kompetencer:

 • Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser i forhold til fagtolkens praksis på arbejdsmarkeds-, beskæftigelses-, integrations- og uddannelsesområdet
 • Skal kunne varetage afgrænsede planlægningsfunktioner i relation til erhvervs- og fagområdets praksis
 • Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer
 • Skal kunne identificere og udvikle sin egen professionelle rolle, og via kulturel kompetence og indsigt fra begge kulturer være i stand til at formidle den rette betydning i situationer, hvor en direkte ord-til-ord oversættelse ikke er mulig
 • Skal kunne identificere og udvikle sin egen professionelle rolle, og via kulturel kompetence og indsigt fra begge kulturer være i stand til at formidle den rette betydning i situationer, hvor en direkte ord-til-ord oversættelse ikke er mulig

Indhold:

 • Generel indføring i det danske arbejdsmarked, arbejdsmarkedets opbygning og institutioner samt Den danske Model herunder arbejdsmarkedets parter, deres aftaler og rettigheder.
 • A-kassen og andre forsikringsordninger på arbejdsmarkedet.
 • Arbejdsmiljø
 • Generel indføring i jobcentrenes struktur og organisering, afdelinger, arbejdsopgaver mv.
 • Generel indføring til integrationsområdet, herunder institutioner og opgaver.
 • Generel indføring i uddannelsessystemet, herunder institutioner og opgaver.
 • Terminologi på arbejdsmarkeds-, beskæftigelses-, integrations- og uddannelsesområdet.
 • Tolketeknik og it på området.
 • Tolkesituationen og tilrettelæggelsen af tolkearbejdet på området.
 • Særlige tolkefaglige udfordringer og mulige dilemmaer herunder særlige kulturelle og etiske overvejelser i forhold til tolkningen på området.
 • Efter og videreuddannelsen for tolke inden for arbejdsmarkeds-, beskæftigelses-, integrations- og uddannelsesområdet.
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.