Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Fagtolken inden for det sociale område

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelsen i socialt arbejde

ECTS: 10

Fagområde: Tolkning

Tilmeld

Bliv introduceret til tolkearbejdet inden for det sociale område

 • Få generelle indføringer i forskellige institutioner og opgaver som tolk inden for det sociale område
 • Bliv introduceret til terminologi, teknik og særlige udfordringer på området

Vil du have særlig viden om det sociale område, som du kan bruge i dit arbejde som tolk? Om det er i den kommunale sundhedspleje, handicapområdet eller et tredje socialt område, så lærer du på dette modul at gebærde dig som fagtolk. Du får både den nødvendige forhåndsviden og indsigt i terminologi og kultur på de sociale områder, som du kan komme til at arbejde med. Det er viden, som du direkte kan bruge i din daglige praksis.

Dit arbejde som tolk afhænger i høj grad af målgruppen, opgaven og kulturen inden for den institution, som du arbejder i. På modulet vil du ikke bare lære om tilrettelæggelsen af arbejdet, men også arbejde med og reflektere over nogle af de udfordringer og dilemmaer, som du kan støde på i dit konkrete arbejde. Det kræver en særlig grad af fleksibilitet og et alsidigt sæt værktøjer, når du skal assistere dine kolleger eller samarbejdspartnere på det sociale område, og det vil du få på dette modul.

Selv om modulet er praktisk orienteret i forhold til din daglige praksis, så giver det også en anledning til at identificere og udvikle din egen professionelle rolle. På den måde er dette modul et godt skridt på vejen, hvis du ønsker at udvikle din faglighed i retning mod et specialiseret socialt område.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Få en generel forståelse for institutioner og opgaver omkring fødsel, barsel, sundhedspleje, den kommunale plejesektor, børns pasning og skolegang samt børn, unge og voksne med særlige behov som eksempelvis handicap.
 • Hvilke terminologier der er på det sociale område, og hvordan du kan bruge dem som tolk.
 • Få indblik i tolketeknik og IT på socialområdet.
 • Hvordan du kan tilrettelægge dit tolkearbejde på området, og hvilken rolle du indgår i som tolk.
 • Lær om særlige tolkefaglige udfordringer og mulige dilemmaer, herunder særlige kulturelle og etiske overvejelser, i forhold til tolkningen på området.
 • Bliv introducerer til efter- og videreuddannelse for tolke inden for det sociale område.

Modulet er et valgfrit modul på Akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er tilpasset og udviklet til dig, der arbejder som tolk, eller ønsker at gøre det, men som samtidig gerne vil kvalificere din opgaveløsning i det sociale område, det kan eksempelvis være inden for børnepasning, sundhedspleje, plejesektoren eller lignende.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD). Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:

Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende:

Viden:

 • Skal have viden om det sociale område, hvad angår virkemåde, opbygning og institutioner
 • Skal have viden om, og forståelse af, områdets terminologi og særlige kulturelle forhold
 • Skal have viden om de metoder og teorier, der knytter sig til de tolkesituationer, som de fin-der sted inden for det sociale område

Færdigheder:

 • Skal have et alsidigt sæt færdigheder, herunder sproglige, kulturelle, etiske og fagterminologiske færdigheder til at formidle den kommunikation, der anvendes på området
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i tolkearbejdet på det sociale område og kunne justere arbejdsgange og arbejdsprocesser
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere

Kompetencer:

 • Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser i forhold til fagtolkens praksis på det sociale område
 • Skal kunne varetage afgrænsede planlægningsfunktioner i relation til erhvervs- og fagområdets praksis 
 • Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer
 • Skal kunne identificere og udvikle sin egen professionelle rolle, og via kulturel kompetence og indsigt fra begge kulturer være i stand til at formidle den rette betydning i situationer, hvor en direkte ord-til-ord oversættelse ikke er mulig

Indhold:

 • Generel indføring til institutioner og opgaver omkring fødsel, barsel og sundhedspleje
 • Generel indføring til institutioner og opgaver omkring børns pasning og skolegang samt sundhed
 • Generel indføring til institutioner og opgaver omkring børn, unge og voksne med særlige behov som fx handicap
 • Generel indføring til institutioner og opgaver i den kommunale plejesektor fx omkring ældre
 • Terminologier på det sociale område
 • Tolketeknik og it på området
 • Tolkesituationen og tilrettelæggelsen af tolkearbejdet på området
 • Særlige tolkefaglige udfordringer og mulige dilemmaer herunder særlige kulturelle og etiske overvejelser i forhold til tolkningen på området
 • Efter- og videreuddannelsen for tolke inden for det sociale område
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.