Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Omsorg for den demente borger

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelsen i socialt arbejde

ECTS: 10

Fagområde: Demens

Tilmeld

Lær hvordan du og dine kolleger kan yde omsorg i det sociale arbejde med demente

 • Få indblik i den situation, som demente borgere og deres pårørende befinder sig i
 • Lær at analysere og vurdere behovet for pleje og tilrettelægge meningsfulde aktiviteter i den daglige praksis
 • Forstå hvordan aldring påvirker mennesker, lær at kende tegn på demens og inddrag den viden i dit arbejde

Arbejdet med demente borgere stiller nogle etiske og praktiske udfordringer i dit sociale arbejde. Med din viden fra dette modul vil du bedre forstå de forskellige tegn på aldring, og du vil kunne inddrage visse dele af den socialpædagogiske omsorg i dit arbejde. På den måde kan du løse opgaverne bedst muligt på en omsorgsfuld måde.

I dit sociale arbejde med ældre og demente skal du kunne håndtere nogle daglige udfordringer og skabe løsninger på uhensigtsmæssige handlemønstre hos demente borgere med et nedsat psykisk funktionsniveau. Det lærer du på dette modul. Det involverer blandt andet viden om symptomkomplekset ved demens, plejeløsninger og -muligheder samt viden om visse socialpædagogiske tilgange omsorg og pleje. Du kan dermed yde mere omsorgsfuld service inden for det sociale arbejde, som du primært beskæftiger dig med, og målrette din faglighed imod ældre og demente borgere.

Når det gælder så plejekrævende lidelser som demens, så kommer man ikke uden om tværfagligt samarbejde. Det vil du også blive bedre rustet til at indgå i på dette modul. Du vil også få kvalificeret din egen praksis. Dermed får du lettere ved at definere grænsen imellem dit eget arbejde og partneres eller kollegers.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Få indblik i den normale aldring samt symptomkomplekset ved demens.
 • Hvordan man udreder for demens.
 • Hvilke plejeløsninger der er tilgængelige ved uhensigtsmæssige handlemønstre.
 • Hvordan man kan udføre socialpædagogisk omsorg, og hvilken lovgivning der er på området.
 • Få viden om samarbejde med og inddragelse af pårørende.

Modulet er et valgfrit modul på Akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der udfører socialt arbejde med demente borgere eller ældre. Med dette modul får du udviklet et sæt kompetencer, som er meget relevant i forhold til det omsorgsfulde arbejde med demente eller ældre med uhensigtsmæssige handlemønstre.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD). Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formålet med modulet er at give den studerende øget forståelse for den situation, den demente borger befinder sig i, og styrke sine færdigheder og kompetencer til at yde en kvalificeret omsorg for disse borgere og deres pårørende.

Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende har:

Viden:

 • Har viden om og forståelse for omsorg til personer med demens
 • Indsigt i teorier om den normale aldring og omsorg for ældre demente borgere
 • Har viden om symptomkomplekset ved demens og kendskab til demensudredning
 • Har forståelse for medicinske og neuropsykologiske teorier og metoder i relation til socialpædagogisk omsorg og pleje.

Færdigheder:

 • Kan analysere og vurdere demensramtes behov
 • Kan anvende konkrete metoder i omsorgsarbejdet for personer med demens
 • Kan anvende metoder til samarbejdet med pårørende ud fra den demente borgers livshistorie
 • Kan planlægge og opstille løsningsmuligheder i forhold til uhensigtsmæssige handlemønstre hos demente borgere med et nedsat psykisk funktionsniveau.

Kompetencer:

 • Kan håndtere omsorgssituationer og tilrettelægge meningsfulde aktiviteter i den daglige praksis med borgere med demens og deres pårørende
 • Kan deltage i tværfagligt samarbejde og kvalificere egen praksis

Indhold:

 • Den normale aldring
 • Symptomkomplekset ved demens
 • Udredning for demens
 • Socialpædagogisk omsorg
 • Plejeløsninger ved uhensigtsmæssige handlemønstre
 • Samarbejde med pårørende
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.