Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Organisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejde

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelsen i socialt arbejde

ECTS: 10

Tilmeld

Bliv bedre til at navigere inden for rammerne af det sociale arbejde og få bedre forståelse for de juridiske rammer for sagsbehandling og myndighedsudøvelse

 • Forstå den komplekse plads for socialt arbejde i velfærdsstaten, og de muligheder og begrænsninger det har
 • Lær om centrale retslige principper for myndighedsudøvelse og sagsbehandling

Hvilke muligheder og begrænsninger er der for dit arbejde i en politisk styret organisation? Det er et af de spørgsmål, som du vil undersøge på modulet i organisation, styring, rammer og samarbejde. Fokus er på de tre rammer, som socialt arbejde udføres inden for; de juridiske, politiske og strukturelle. 

Du skal først og fremmest kende de mange komplekse aspekter ved velfærdsstaten og din plads i den som fagprofessionel. Det kan eksempelvis være som myndighedsudøver eller som rådgiver, der bidrager til en løsning af sociale problemer. 

Afslutningsvis vil du på modulet få mere indgående kendskab til de forskellige love, som skaber grundlaget for god forvaltning, databehandling og retssikkerhed. Det vil styrke dit daglige arbejde, men også dine muligheder for at indgå i dialog med borgere, kolleger og samarbejdspartnere.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om de organisatoriske aspekter af velfærdsstaten og den offentlige forvaltning, eksempelvis samspillet imellem stat, regioner, kommuner og institutioner, samt politik og administration.
 • Hvordan globalisering, de nationale og globale rammer påvirker socialt arbejde.
 • Få indblik i aktuelle udviklingstendenser i organiseringen af den offentlige sektor og det sociale arbejde.
 • Forstå hvordan forvaltningsloven, retssikkerhedsloven, persondataloven og offentlighedsloven tilsammen udgør grundlaget for god forvaltningsskik, og lær at bruge dem aktivt i din myndighedsudøvelse og sagsbehandling.
 • Hvordan den sociale lovgivnings historie og den aktuelle juridiske ramme for socialpolitik og socialt arbejde ser ud, og hvilke muligheder der skaber for din daglige praksis.

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der til daglig arbejder som sagsbehandler eller myndighedsudøver, men som gerne vil have en bredere forståelse for rammerne for dit arbejde. Hvis du bedre vil kende grænserne for myndighedsudøvelse, og selvstændigt vil være i stand til at finde den nødvendige viden, så er dette modul for dig.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD). Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:

Formålet med modul 2 er, at den studerende får redskaber til at agere inden for de organisatoriske rammer for socialt arbejde og til at forstå sammenhængene imellem udvikling af indsatsens mål og rammer på forskellige niveauer.

Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende har:

Viden:

 • Indsigt i de aktuelle politiske, organisatoriske og økonomiske rammer for socialt arbejde, herunder:
  • Kendskab til grundlæggende organisationsteori
  • Indsigt i lovgivningens organisering
  • Kendskab til centrale forvaltningsretlige principper

Færdigheder:

 • Beskrive organisatoriske problemstillinger med relevans for socialarbejderens arbejdsområde
 • Arbejde ud fra en grundforståelse for lovgivningens sammensætning og forskellige retslige dokumenters status

Kompetencer:

 • Orientere sig og handle i de politiske og organisatoriske rammer for det sociale arbejde
 • Indgå i dialog med borgere i løsningen af sociale problemer inden for de juridiske rammer for såvel støtte som myndighedsudøvelse

Indhold:

 • Organisatoriske aspekter af velfærdsstaten og den offentlige forvaltning – herunder
  • samspillet imellem stat, regioner, kommuner og institutioner samt politik og administration
  • økonomisk planlægning og økonomiske rammer for socialt arbejde i kommunern
  • professionelle og frivillige
 • Globalisering – nationale og globale rammer
 • Aktuelle udviklingstendenser i organiseringen af den offentlige sektor og det sociale arbejde
 • Centrale retslige principper for myndighedsudøvelse og sagsbehandling – herunder
  • Forvaltningsloven
  • Retssikkerhedsloven
  • Persondataloven
  • Offentlighedsloven
  • God forvaltningsskik
 • Den sociale lovgivnings historie og den aktuelle juridiske ramme for socialpolitik og socialt arbejde – retshistorie, sammenhænge imellem ret, rettigheder og medborgerskab
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.