Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Socialarbejderens generelle og specifikke faglighed

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelsen i socialt arbejde

ECTS: 10

Tilmeld

Få bedre forståelse for dine fagfællers arbejde og fordyb dig i din egen faglighed

 • Bliv bedre til at forstå det komplekse sociale arbejde som du og dine fagfæller udfører hver dag
 • Dyk ned i et selvvalgt emne og styrk din indsigt i dit eget fagområde inden for socialt arbejde

Det virker måske som et paradoks, men at styrke din generelle indsigt i socialarbejderens faglighed kan også styrke din specifikke faglighed i forhold til de opgaver og problemer, som du løser til hverdag. Modulet giver dig samtidig mulighed for at profilere og perspektivere din uddannelse igennem et selvvalgt emne.

Selv om socialarbejdere ofte løser vidt forskellige opgaver, så er der fællesfaglige udfordringer, som eksempelvis skellet imellem at agere som både hjælper og myndighedsperson. På modulet vil du behandle nogle af de generelle faglige udfordringer, og dermed få bedre forståelse for fagfællesskabet inden for socialområdet. Den metodiske tænkning og principperne er nemlig ens for mange socialarbejdere, og derfor ligger den samme etik og anvendelse til grund for arbejdet. Dette vil styrke din evne til at samarbejde, men også din kommunikationskompetence inden for faglige problemstillinger.

På modulet får du også mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne inden for socialt arbejde, som selvfølgelig kan perspektiveres til den generelle faglighed. Den opgave giver dig helt konkret mulighed for at se din egen faglighed i en bred kontekst, hvorved forskelle og ligheder træder tydeligt frem.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvilke grundlæggende former for metodisk tænkning og fællesfaglige metodiske principper der er inden for socialt arbejde.
 • Bliv introduceret til faglig etik, professionsidentitet, professionssociologi og deres anvendelse i dit daglige arbejde.
 • Hvordan du kan skabe og styrke tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.
 • Hvordan du kan forstå og anvende de overordnede juridiske rammer for socialt arbejde.
 • Lær teorier om kommunikation og konflikthåndtering til brug i dit arbejde.

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der udfører socialt arbejde, og som gerne vil have både dybere forståelse for din profession og bredere forståelse for det fagfelt, som du indgår i.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD). Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:

Formålet med modulet er at styrke den studerendes tilegnelse af de fællesfaglige elementer i det sociale arbejde og omsætte disse færdigheder til et selvvalgt område, som er særlig relevant for det område, den studerende arbejder med eller ønsker at arbejde med i fremtiden.

Modulet styrker indsigten i generelle træk ved metoder og teorier i professionelt socialt arbejde. Samtidig gives den enkelte studerende mulighed for at profilere sin uddannelse gennem fordybelse og perspektivering af et selvvalgt emne inden for socialt arbejde.

Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende har:

Viden:

 • Forståelse af, hvordan det valgte område for socialt arbejde står i relation til bredere forhold som velfærdsstatslige og socialpolitiske træk
 • Organisationspsykologi
 • Kendskab til værdier, etik og fællesfaglige principper i socialt arbejde
 • Viden om borgernes pligter og rettigheder inden for det selvvalgte område
 • Teorier og metoder i socialt arbejde
 • Forskellige indsatsformer i socialt arbejde
 • Socialarbejderens arbejdsområde, opgaver og funktioner og de professionelle roller, der er knyttet hertil

Færdigheder:

 • Kunne anvende sin viden til at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger og opstille løsningsmuligheder inden for et specifikt område af socialt arbejde
 • Forstå den professionelles forskellige roller i socialt arbejde, såsom dobbeltrollen hjælper/myndighedsperson, der er knyttet til socialarbejderens opgaver og funktioner
 • Indgå i fagligt, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med andre professionelle
 • Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere
 • Søge og tilegne sig ny viden på det valgte specialiseringsområde
 • Genkende grundbegreber såsom fælleselementerne i socialt arbejde

Kompetencer:

 • Omsætte principperne for fælleselementerne i socialt arbejde (helhedssyn, etik, kommunikation og systematisk sagsarbejde) til praksisanvendelse inden for det valgte område
 • Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på lige fod med andre professionelle aktører
 • Kunne læse og forstå centrale teorier om sociale forhold og metoder i socialt arbejde
 • Forstå og handle inden for specifikke rammer for det sociale arbejde
 • Inddrage de berørte borgere i afdækning og løsning af sociale problemer

Indhold:

 • Grundlæggende former for socialt arbejde
 • Grundintroduktion til metodisk tænkning
 • Fællesfaglige metodiske principper
 • Etik
 • Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
 • Professionsidentitet
 • Professionssociologi
 • De overordnede juridiske rammer for socialt arbejde
 • Teorier om kommunikation og konflikthåndtering
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.