Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Sociale problemer og det sociale arbejdes udvikling

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelsen i socialt arbejde

ECTS: 10

Tilmeld

Tilgå sociale problemer, rådgivning og sagsbehandlingen med den rette metode og forståelse

 • Lær at se dit eget arbejde i en større sammenhæng med viden om samfund, psykologi og velfærdsstat
 • Bliv i stand til selv aktivt at søge viden om sociale problemer eller teoretiske perspektiver, som kan understøtte dit arbejde

Hvordan griber du et socialt problem an? Det afhænger selvfølgelig i høj grad af problemet, men faktisk i lige så høj grad af det psykologiske og socialfaglige syn på problemet. Du få en dybere forståelse for, hvad dét præcis betyder, efter du har afsluttet modulet i sociale problemer og det sociale arbejdes udvikling.

Sociale problemer og socialt arbejde er begge født ud af det samfund, som vi indgår i – velfærdssamfundet. Derfor er det naturligt, at du på dette modul vil lære om velfærdsstatens historie og forskellige velfærdsmodeller. Dernæst vil du blive introduceret til socialpolitik og de psykologiske, psykiatriske og samfundsvidenskabelige teorier, som er med til at forme socialpolitikken. De teorier giver ofte både et bud på sociale problemers årsag, fremtrædelse og løsning. Du vil også blive kort introduceret til de juridiske rammer for det sociale arbejde.

Modulet er starten på din rejse til at udvikle en socialfaglighed, som beror på både faglige og videnskabelige perspektiver samt historisk indsigt. På den måde bliver den fremtid, som du er med til at skabe for faget, ikke uden begreb om den fortid, som det sociale arbejde er født ud af.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om det sociale arbejdes historie.
 • Få indblik i velfærdsstatens historie og teori om velfærdsstat og velfærdsmodeller.
 • Lær om socialpolitikkens historie og aktuelle socialpolitiske tendenser.
 • Få en introduktion til teoretisk tænkning i relation til konkrete sociale temaer.
 • Hvordan udvalgte sociale problemer, årsagsforståelser og fremtrædelsesformer kan forstås med psykologiske, psykiatriske og samfundsvidenskabelige teorier.
 • Få nye perspektiver på socialt arbejde og princippet om helhedssyn.

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Har du i din daglige praksis oplevet, at du mangler overblik eller baggrund for det arbejde, som du udfører? Så er dette modul for dig. Det sætter nemlig egen erfaring og praksis i et mere holistisk og historisk perspektiv, og vil styrke din evne til at reflektere over dit nuværende arbejde og udviklingen af socialt arbejde i det hele taget.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD). Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:

Formålet med modulet er, at den studerende opnår en grundlæggende forståelse for, hvad socialt arbejde er, og for hvordan det er en kontekstafhængig aktivitet, der må ses i forhold til forskellige forståelser af sociale problemer og socialpolitiske strategier. Her starter etableringen af de studerendes socialfaglighed og deres kendskab til de faglige og videnskabelige indfaldsvinkler, som fagligheden kan hvile på.

De studerende præsenteres her for de juridiske rammer for socialt arbejde og til de grundlæggende teorier, som præger socialt arbejde i dag. Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende har:

Viden:

 • Socialarbejderens arbejdsområde, det sociale arbejdes historiske udvikling og aktuelle kontekst
 • Teorier om sociale problemer
 • Sociale problemer, deres fremtrædelsesformer og teoretiske forklaringer på deres fremkomst og udbredelse, herunder psykologiske perspektiver på sociale problemer

Færdigheder:

 • Genkende og skelne imellem (udvalgte) forskellige perspektiver i socialt arbejde
 • Genkende og skelne imellem grundperspektiver i forklaringsformer på sociale problemer, heri kernebegreber og -perspektiver inden for de forskellige fagområder, der bidrager til at belyse sociale problemer

Kompetencer:

 • Forstå sammenhænge imellem socialpolitik, velfærdsstat og konkret praksis og kunne se sin egen professionelle rolle i en større sammenhæng
 • Kunne læse og forstå centrale teorier om sociale forhold

Indhold:

 • Det sociale arbejdes historie
 • Velfærdsstatens historie og teori om velfærdsstat og velfærdsmodeller
 • Socialpolitikkens historie og aktuelle socialpolitiske tendenser
 • Grundintroduktion til teoretisk tænkning i relation til konkrete sociale temaer
 • Psykologiske, psykiatriske og samfundsvidenskabelige teorier om udvalgte sociale problemer, årsagsforståelser og fremtrædelsesformer
 • Perspektiver på socialt arbejde og princippet om helhedssyn
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.