Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Socialt arbejde inden for arbejdsmarked og beskæftigelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelsen i socialt arbejde

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på Akademiuddannelsen i socialt arbejde

Tilmeld

Styrk din faglige profil i retning mod arbejdsmarked og beskæftigelsesindsatsen

 • Få indblik i beskæftigelsesindsatsen og arbejdsmarkedsmekanismer både historisk, politisk og organisatorisk
 • Lær at yde en kvalificeret beskæftigelsesindsats i sager, og bliv samtidig i stand til at viderevisitere mere komplekse sager

Kender du det retslige grundlag for beskæftigelsesindsatsen, eller det psykologiske og sociale behov, som et arbejde ofte stiller? Det er nogle af de spørgsmål, du vil arbejde med på dette modul. Ved modulets afslutning vil du selvstændigt yde kvalificeret beskæftigelsesindsats for borgere, men derudover også have en holistisk forståelse for arbejdsmarkedet og dets indretning i Danmark.

Rent praktisk vil du på modulet selvfølgelig arbejde med identificering, beskrivelse, analyse og vurdering af sociale problemer i forhold til beskæftigelse. Kort sagt udføre systematisk undersøgelse og sagsbehandling inden for beskæftigelsesfeltet. I den sammenhæng vil du også fagligt anvende juridiske principper og udøve retsligt skøn, som du måske allerede gør i dit arbejde som jobkonsulent, sagsbehandler eller lignende.

Ud over at behandle konkrete sager og sagsbehandling vil du også få lejlighed til at reflektere over myndighedsrollen på beskæftigelsesområdet. Og du får berøring med forskning og undersøgelser af beskæftigelsesindsatsen i praksis, hvilket du kan bruge i din videre karriere, hvis du skulle ønske det.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om forholdet imellem socialpolitik, velfærdspolitik og beskæftigelsespolitik samt de sociologiske perspektiver på forholdet imellem beskæftigelse og sociale problemer.
 • Forstå arbejdsmarkedets historiske udvikling og aktuelle struktur samt beskæftigelsespolitikkens betydning.
 • Hvilken betydning arbejdet har for menneskers sociale liv og identitet.
 • Hvordan du anvender viden om retslig regulering af beskæftigelsesområdet i dit arbejde.
 • Lær at anvende forskellige nye metoder i arbejdet på beskæftigelsesfeltet.
 • Hvordan man kan foretage forskning eller undersøgelser af beskæftigelsesindsatsen i praksis.

Modulet er et valgfrit modul på Akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der er interesseret i beskæftigelsesindsatsen som et praktisk og historisk arbejds- og reguleringsområde. Du har måske noget erfaring som sagsbehandler eller jobkonsulent, men vil gerne styrke din faglighed og forståelse for området.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD). Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:

Formålet med modulet er at give den studerende kendskab til konkrete metoder og retsgrundlag for beskæftigelsesområdet samt indsigt i områdets historiske, politiske, samfundsmæssige og organisatoriske kontekst. Det skal styrke den studerendes evne til at yde en kvalificeret beskæftigelsesindsats i mindre komplicerede sager og sikre viderevisitering af mere komplicerede sager.

Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende har:

Viden:

 • Viden om arbejdsmarkedet og dets forandringer
 • Viden om den forbindelse, der kan være imellem sociale problemer og arbejdsmarkedsforhold
 • Teorier om arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsespolitik
 • Indsigt i udvalgt lovgivning på beskæftigelsesområdet, herunder forsørgelse, sygdom, aktivering og barsel
 • Kendskab til de mest udbredte metoder i socialt arbejde indenfor beskæftigelsesfeltet

Færdigheder:

 • Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere
 • Benytte konkrete metoder og redskaber i socialt arbejde på beskæftigelsesområdet
 • Udføre systematisk undersøgelsesarbejde og sagsbehandling på dele af beskæftigelsesfeltet
 • Anvende juridiske principper og udøve retsligt skøn på dele af beskæftigelsesområdet

Kompetencer:

 • Identificere, beskrive, analysere og vurdere sociale problemer i forhold til beskæftigelse
 • Træffe afgørelser eller tildele sociale ydelser på dele af beskæftigelsesfeltet
 • Reflektere over myndighedsrollen på beskæftigelsesområdet
 • Anvende central lovgivning på beskæftigelsesområdet

Indhold:

 • Forholdet imellem socialpolitik, velfærdspolitik og beskæftigelsespolitik, herunder sociologiske perspektiver på forholdet imellem beskæftigelse og sociale problemer
 • Arbejdsmarkedets historiske udvikling og aktuelle struktur
 • Arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsespolitik aktuelt og historisk
 • Arbejdets sociale og identitetsmæssige betydning
 • Retslig regulering af beskæftigelsesområdet
 • Metoder i arbejdet på beskæftigelsesfeltet
 • Forskning i og/eller undersøgelser af beskæftigelsesindsatsen i praksis
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.