Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Afgangsprojekt, Den sociale diplomuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 15

Tilmeld

Vis din samlede forståelse for socialt arbejde med børn og unge

 • Dyk ned i en praksisnær problemstilling
 • Brug din nyerhvervede teoretiske og metodiske værktøjskasse til at forstå din praksis bedre.

Dit afgangsprojekt er problemorienteret og forankret i din praksis med børn og unge. Emnet, du behandler, er relevant inden for uddannelsens målsætning. Du kommer til at lave en systematisk behandling af en udvalgt problemstilling, omfattende såvel problemidentificering som analyse, teoretisk perspektivering og konkrete handleanvisninger, herunder muligheder for udviklingsarbejde.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Integration af praksiserfaring, teori og udviklingsorientering.
 • Udvælgelse, analyse, diskussion og vurdering i forhold til udvalgte problemstillinger.
 • Formidling af komplekse problemstillinger.
 • Udvikling af egne professionelle praksisnære kompetencer.

Modulet er et obligatorisk modul på Den sociale diplomuddannelse.

Hvem henvender modulet sig til?

Målgruppen for modulet er dig, der har gennemført moduler tilsvarende den obligatoriske og valgfrie del på op til 45 ECTS på den sociale diplomuddannelse inden for fagretningen børn og unge.

Adgangskrav

For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 45 ECTS.

Det står der i studieordningen

Indhold

 • Integration af praksiserfaring, teori og udviklingsorientering.
 • Udvælgelse, analyse, diskussion og vurdering i forhold til udvalgte problemstillinger.
 • Formidling af komplekse problemstillinger.
 • Udvikling af egne professionelle praksisnære kompetencer.

Læringsmål for afgangsprojekt

Viden

 •  Forståelse af teorier om udviklingsarbejde, forsknings- og undersøgelsesmetoder samt evaluering i socialt arbejde.
 •  Forståelse af det sociale arbejdes anvendte teorier og metoder samt relationen til praksis.
 •  Reflektere over disse teoriers og metoders anvendelse i og betydning for praksis i socialt arbejde.

Færdigheder

 • Anvende teorier og metoder til analyse af praktiske og teoretiske problemstillinger i socialt arbejde.
 • Mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for eget faglige område (jævnfør målbeskrivelse under de enkelte moduler).
 • Mestre undersøgelsesmetoder i relation til relevante teoretiske og praksisnære problemstillinger i socialt arbejde, herunder evaluering.
 •     Formidle praksisnære problemstillinger, handlinger og metoder til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

 •  Håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i socialt arbejde.
 •  Påtage sig ansvar for igangsættelse af udviklingsarbejde internt i organisationen og i et tværfagligt/tværsektorielt perspektiv inden for rammerne af en professionel etik.
 •  Udvikle egen praksis i relation til en valgt retning eller specialisering.
 •  

Udarbejdelse af afgangsprojekt

Afgangsprojektet skal være problemorienteret og forankret i praksis og skal omhandle et relevant emne inden for uddannelsens målsætning.

Der lægges vægt på en systematisk behandling af en udvalgt problemstilling, omfattende såvel problemidentificering, analyse, teoretisk perspektivering og konkrete handleanvisninger, herunder mu-ligheder for udviklingsarbejde.

I projektet kan den studerende udføre egen empiri i form af undersøgelser, evalueringer og lignende.

Projektet kan udføres i grupper eller individuelt.

Den studerende vil modtage vejledning i projektperioden.

Betingelser for godkendelse af emnevalg, vejledning, information om vejledertimer m.v. vil fremgå af udbyderinstitutionens studiemateriale.