Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Inddragelse af børn, unge og familier

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier

Tilmeld

Lær hvordan du skaber de bedste forudsætninger for inddragelse af børn og de betydningsfulde personer i deres liv

 • Forstå betydningen af inddragelse for udsatte børn og unge.
 • Lær at inddrage børn, unge og deres netværk og bliv klædt på til at indgå i det tværprofessionelle samarbejde.

Sorg, krise og omsorgssvigt fylder ofte meget for udsatte børn og unge. Derfor er det vigtigt, at du som sagsbehandler kan arbejde inddragende med både barnet, men også dets familie og netværk. Det handler i sidste ende om barnets eller den unges liv og fremtid. Det vil du lære på dette modul.

I din daglige praksis vil du ofte støde på komplekse problemstillinger i forhold til inddragelse af børn, unge og familier. På modulet vil du derfor lære, hvordan du både begrunder og vælger relevante tilgange eller løsningsmodeller for inddragelse. Disse vil selvfølgelig være baseret på både teori og metoder, som bliver gennemgået på modulet.

Det tværprofessionelle samarbejde er særligt vigtigt i din profession, da du ofte kommer til at være kontaktperson for barnet, den unge eller familien. Derfor vil du på modulet blive klædt på til at indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde med både barnet og dets forældre, men også netværk og eventuelle samarbejdspartnere.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær hvordan du inddrager børn, unge og familier i udsatte positioner
 • Få teoretiske perspektiver og metoder til inddragelse af barnet, den unge, forældre og øvrigt netværk
 • Hvordan du faciliterer inddragende processer i dit arbejde
 • Bliv klædt på til at indgå i tværprofessionelt samarbejde.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Arbejder du med børne- og ungeområdet, og vil du gerne styrke dine kompetencer og skabe en bedre praksis? Med dette modul arbejder du fokuseret med inddragelse af børn, unge og familier, og kan dermed styrke dit arbejde som for eksempel børnerådgiver eller sagsbehandler.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål

Viden

Den studerende

 • Skal have udviklingsbaseret viden om teori og metodiske tilgange til det inddragende arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner.
 • Skal kunne forstå praksis og anvendelse af teorier og metoder til inddragelse, og kunne reflektere over anvendelsen i forhold til praksis med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Færdigheder

Den studerende

 • Skal kunne anvende metoder og redskaber til inddragelse af barnet, den unge, forældre, netværk og samarbejdspartnere.
 • Skal kunne vurdere komplekse problemstillinger omkring børn, unge og familier i udsatte positioner, samt begrunde og vælge relevante tilgange eller løsningsmodeller for inddragelse.
 • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger via relevant inddragelse af barnet, den unge, forældre, netværk og samarbejdspartnere.

Kompetencer

Den studerende

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer omkring inddragelse af børn, unge, familier og øvrigt netværk.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde med betydningsfulde aktører i barnet, den unge, familiens liv og påtage sig ansvar inden for egen professionelle position og etik.
 • Skal kunne udvikle egen praksis i det inddragende arbejde omkring børn, unge og familier i udsatte positioner.

Kompetencer

Den studerende

 • Skal kunne håndtere komplekse problemstillinger og udviklingsorienterede situationer i børnesagens proces herunder i det inddragende og tværprofessionelle arbejde.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde igennem børnesagens proces og påtage sig ansvar som myndighedsrådgiver inden for rammerne af dennes professionelle etik.
 • Skal kunne udvikle egen praksis med høj faglig kvalitet i sagsbehandlingen af børnesager.