Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Integration af migranter

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Integration og interkulturelt socialt arbejde

Tilmeld

Lær at arbejde helhedsorienteret med de komplekse problemstillinger, som kan opstå i arbejdet med integration

 • Indgå i samarbejde med andre aktører om integration samt forstå og påtag dig ansvar for din professionelle position i det samarbejde.
 • Få bedre forståelse for din nuværende praksis i arbejdet med integration af migranter og socialt arbejde i bredere forstand.

På dette modul får du den nyeste forsknings- og udviklingsbaserede viden til at arbejde med og opkvalificere integration i det danske samfund.

Arbejde med integration af migranter er en tværfaglig udfordring, som stiller store krav til din forståelse for lovgivning, organisering, dine samarbejdsevner og helhedsorienterede forståelse for integration. Få den faglige ballast samt metoder og færdigheder til at håndtere de komplekse problemstillinger, som kan opstå på integrationsområdet med dette modul.

Få også kompetencer til at formidle de professionelle problemstillinger til både migranter og eventuelle samarbejdspartnere, så der skabes en fælles forståelse, og så du kan tage ansvar for din professionelle position.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Integration
 • Levevilkår blandt migranter i Danmark
 • Lovgivning
 • Organisering og aktører i indsatsen
 • Helhedsorienteret integrationsarbejde
 • Komplekse problemstillinger i integrationsarbejdet

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Målgruppen for modulet er dig, der vil have de bedste forudsætninger for at arbejde med integration af migranter. Måske arbejder du allerede med migranter i dag og vil gerne blive bedre til at indgå i samarbejde med partnere eller få en udvidet forståelse for det juridiske aspekt af integration.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:

Viden og forståelse:

 • Viden om teori og metodiske tilgange, herunder forsknings- og udviklingsbaseret viden, samt viden om organisatoriske rammer med relevans for integrationsarbejde med migranter
 • Forståelse af praksis på migrationsområdet og evne til at reflektere over anvendelse af teorier og metodiske tilgange i det helhedsorienterede integrationsarbejde

Færdigheder:

 • Anvende udvalgte metodiske tilgange i det helhedsorienterede integrationsarbejde med migranter og mestre færdigheder inden for de organisatoriske rammer
 • Vurdere komplekse problemstillinger i socialt arbejde med integration af migranter samt begrunde og vælge relevante tiltag
 • Formidle faglige problemstillinger og tiltag på integrationsområdet til migranter og samarbejdspartnere

Kompetencer:

 • Håndtere komplekse problemstillinger i integrationsarbejde med afsæt i relevant viden og organisatoriske rammer
 • Indgå i samarbejde med relevante aktører om integration og påtage sig ansvar inden for egen professionelle position
 • Udvikle egen praksis i socialt arbejde med integration af migranter