Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom, Unge i sårbare positioner

Tilmeld

Styrk dine kompetencer i det sociale arbejde med unge i sårbare og udsatte positioner

 • Få flere konkrete værktøjer og tilgange til dit arbejde med unge.
 • Bliv bedre til at inddrage den unge samt relevant familie og netværk i arbejdet. 

Når du arbejder med sårbare og udsatte unge, så er der ikke tale om en homogen gruppe. Der er både sårbare unge påvirket af kultur og medier, hjemløse unge samt dem, der har oplevet svigt. I dit arbejde vil du møde mange forskellige typer, og derfor skal du være klædt på til at håndtere mange forskellige problematikker. Metoderne får du på dette modul.

For at lave den bedst mulige indsats for den unge og familien, så er det nødvendigt, at du er klædt på med den nyeste viden og de bedste metoder. Derfor vil du både lære at undersøge, inddrage, forebygge og intervenere i sager med unge i sårbare og udsatte positioner. Du vil blive undervist i praktiske problemstillinger i socialt arbejde med unge, men vil også stifte bekendtskab med nye forsknings- og undersøgelsesresultater, som vil styrke dit valg af undersøgelsesmetode, forebyggelse og metode til intervention.

Fælles for næsten alle indsatser med unge i udsatte og sårbare situationer er vigtigheden af samarbejde og inddragelse. Dette vil du lære, så du både kan påtage dig ansvar for det professionelle samarbejde samt facilitere inddragelse af netværk og pårørende.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær en række metodiske tilgange i socialt arbejde med unge i sårbare og udsatte positioner i relation til socialfaglige-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatser
 • Forstå og anvend udvalgte undersøgelses- og forskningsresultater i relation til unge i sårbare og udsatte positioner
 • Bliv klædt på til samarbejde og inddragelse af den unge og pårørende/netværk. 
 • Styrk din kommunikation og få en bedre forståelse for organisation og tværfagligt samarbejde.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du er arbejder med unge i sårbare og udsatte positioner i det socialfaglige felt. Du vil gerne udvikle flere metoder til at håndtere den forskelligartede målgruppe samt få den nyeste viden på området. Det vil du få på dette modul.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
At den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at forstå sammenhængen mellem perspektiver, tilgange, problemforståelse og metodevalg. Dette med henblik på at styrke den studerendes kompetencer i det sociale arbejde i relation til unge i sårbare og udsatte positioner.

Viden 
Den studerende 

 • Skal have viden om sammenhængen mellem problemforståelse og metodevalg med henblik på undersøgelse, inddragelse, forebyggelse og intervention i socialt arbejde med unge i sårbare og udsatte positioner.
 • Skal kunne forstå praksis, anvende teori og metode samt kunne reflektere over metodevalgets betydning for praksis i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner. 

Færdigheder
Den studerende

 • Skal kunne anvende metoder i relation til undersøgelse, inddragelse, forebyggelse og intervention i socialt arbejde med unge i udsatte positioner.
 • Skal kunne vurdere forskellige metodiske tilgange og udvalgte forsknings- og undersøgelsesresultater i relation til forskellige problemstillinger i praktisk socialt arbejde.
 • Skal kunne begrunde valg af indsats- og behandlingsmuligheder i relation til unge i sårbare og udsatte positioner.
 • Skal kunne formidle problemstillinger og løsningsmuligheder til relevante samarbejdspartnere, forældre/pårørende og unge i sårbare og udsatte positioner.

Kompetencer 
Den studerende

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdet med unge i udsatte positioner. 
 • Skal selvstændigt kunne indgå i og medvirke til udvikling af fagligt og tværfagligt samarbejde i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik.
 • Skal kunne udvikle eget metode- og handlingsberedskab i praksis i relation til unge i udsatte positioner.