Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Metoder i seksualvejledning

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Seksualvejledning

Tilmeld

Få den nyeste indsigt i seksualvejledning og en række nye redskaber til dit daglige arbejde

 • Få nye metoder til at vejlede om seksualitet for både unge, voksne og ældre borgere.
 • Lær hvordan du håndterer seksualvejledning etisk og juridisk korrekt.

Vil du gerne have flere metoder til at gribe seksualvejledning an, og dermed styrke dit arbejde og din faglige profil? På dette modul lærer du, hvordan du kvalificerer din hjælp til borgere, om så de er unge, voksne eller ældre, og du får nye redskaber til at udføre dit arbejde.

Lær hvordan du kan vejlede om psykologiske og fysiske sundhedsaspekter ved seksualitet. Det kan for eksempel være i forhold til følelseslivet, hjælpemidler og prævention eller noget helt fjerde. Du vil komme omkring mange aspekter på modulet.

Den nye viden, som du får på dette modul, handler om at hjælpe borgerne bedst muligt. Men det er ikke bare ved at kvalificere den vejledning, som du giver. Det er også ved at lære om etiske refleksionsmodeller og jura, så du styrker din rolle som vejleder og kan intervenere i forhold til dit arbejde og dets forpligtelser. 

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Hvordan du bedst muligt anvender den seneste viden til at styrke din nuværende praksis.
 • Lær om etik som grundelement i al seksualvejledning vha. etiske refleksionsmodeller samt jura som rammen for seksualvejledning og seksualpolitik som metode.
 • Hvordan seksualitet kan manifestere sig som udtryk; herunder for eksempel sanselighed, kønsidentitet og sanseintegration.
 • Få et indblik i psykologiske aspekter af seksualitet som for eksempel overgrebsproblematikker, følelsesliv, relationer og risikoadfærd.
 • Hvilke sundhedsaspekter forskellige målgrupper skal tage højde for, for eksempel alder, medicin, hjælpemidler og prævention.
 • Hvordan du omsætter de didaktiske redskaber og samtaleredskaber til daglig praksis i din seksualvejledning.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Vil du arbejde, eller arbejder du allerede, med seksualvejledning af børn, unge og voksne? Så vil du på dette modul få ny og opdateret viden om både seksualvejledning samt de mange forhold, du skal være opmærksom på i din rolle som seksualvejleder.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
At styrke den studerendes faglige og analytiske baggrund for at arbejde metodisk med seksualvejledning.
Den studerende kan på reflekterende vis vurdere, tilpasse og udvikle metoder til anvendelse i praksis; herunder også kvalificere allerede kendte og anvendte metoder i den socialfaglige praksis.

Indhold:

 • Studier af - og refleksion over metoders anvendelse i relation til det teoretiske grundlag og de praktiske problemstillinger
 • Etik som grundelement i al seksualvejledning vha. etiske refleksionsmodeller
 • Jura som rammen for seksualvejledning samt seksualpolitik som metode
 • Seksualitet som udtryk; herunder for eksempel sanselighed, kønsidentitet og sanseintegration
 • Psykologiske aspekter; såsom for eksempel overgrebsproblematikker, følelsesliv, relationer, risikoadfærd
 • Sundhedsaspekter som for eksempel alder, medicin, hjælpemidler og prævention
 • Vejlednings- og formidlingsmetoder så som didaktik og samtaleredskaber

Læringsmål:
Viden
Den studerende

 • Har viden om og forståelse af sammenhænge mellem teori, metode og praksis
 • Har viden om konkrete metoder til anvendelse i forbindelse med seksualvejledning
 • Kan reflektere over metoders muligheder og begrænsninger i relation til seksualvejledningen

Færdigheder
Den studerende

 • Kan anvende metoder på baggrund af et teoretisk grundlag
 • Kan vurdere og demonstrere anvendelse af metoder i relation til seksualvejledningen
 • Kan formidle relevante problemstillinger og løsningsmuligheder til borgere, pårørende og andre relevante samarbejdspartnere

Kompetencer
Den studerende

 • Kan afklare seksuelle behov og seksuelt relaterede problemer
 • Kan gennem teoretiske forståelser tilpasse og udvikle metoder til anvendelse i seksualvejledningen
 • Kan med afsæt i professionelle og etiske overvejelser, handle på praksisproblemstillinger og beslutte praksisindsatser