Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Metoder på rusmiddelområdet

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Rusmiddel

Tilmeld

Få ny viden om metoder på rusmiddelområdet og styrk din daglige praksis

 • Lær at håndtere de komplekse opgaver og situationer, som kan opstå i arbejdet med rusmiddelbrugere.
 • Bliv bedre til at indgå i samarbejde med borgere, pårørende samt professionelle fagfæller.

Vil du gerne have nye evidensbaserede metoder samt praktiske perspektiver på dit arbejde på rusmiddelområdet? Med dette modul får du mulighed for at afprøve forskellige metoder og kan samtidig reflektere over deres anvendelse i forhold til din daglige praksis. 

Lige meget om du arbejder på gadeplan eller som sagsbehandler, kan du møde komplekse opgaver og situationer i dit arbejde med rusmiddelbrugere. Dem vil du lære at håndtere på dette modul med f.eks. forebyggelse eller motivation. Dine undervisere har mange års praktisk og teoretisk erfaring på området, og vil give dig nye perspektiver på din nuværende praksis. For at inddrage så meget støtte som muligt, vil du også lære at samarbejde med pårørende og andre fagprofessionelle samt på tværs af sektorer.

Målet med modulet er, at du udvikler din egen metodiske praksis på rusmiddelområdet.  Du skal også kunne medvirke til udvikling af faglige og tværfaglige metoder på rusmiddelområdet. På den måde er din læring og deltagelse med til at styrke netværket inden for rusmiddelområdet og det faglige fundament inden for metodisk praksis.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær metoder på rusmiddelområdet i et komparativt perspektiv både på et teoretisk grundlag og i praksis
 • Hvordan du skaber borgerinddragelse, motivation og medbestemmelse 
 • Lær hvordan du sikrer kvalitet, evidens og dokumentation i dit og dine kollegers arbejde 
 • Lær om kommunikation, organisation og tværfagligt/tværsektorielt samarbejde.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder med udsatte voksne, som ofte har et misbrug eller som på anden måde er i berøring med rusmidler. Dette modul vil styrke dit daglige arbejde som f.eks. pædagog, socialrådgiver, eller lignende, så du får nye perspektiver på dit arbejde og bliver bedre i stand til at koordinere på tværs af sektorer i forhold til rusmiddelproblematikker.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:

At den studerende opnår viden og færdigheder til at forstå sammenhængen mellem teoretiske perspektiver, problemforståelse og metodevalg med henblik på at styrke den studerendes kompetencer i forhold til anvendelsen af metoderne i praksis på rusmiddelområdet. 

Indhold:

 • Metoder i et komparativt perspektiv 
 • Teoretisk og i praksis 
 • Borgerinddragelse, motivation og medbestemmelse 
 • Kvalitetssikring, evidens og dokumentation 
 • Kommunikation, organisation og tværfagligt/tværsektorielt samarbejde. 

Læringsmål: 

Viden 

Den studerende 

 • Skal have viden om væsentlige metoder og indsatser i forhold til både forebyggelse, afdækning, motivation, borgerinddragelse, behandling og efterværn på rusmiddelområdet 
 • Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode samt kunne reflektere over metodevalgets betydning for praksis på rusmiddelområdet. 

Færdigheder 

Den studerende 

 • Skal kunne anvende forskellig vidensindsamling og metodiske tilgange i praktisk psykosocialt arbejde på rusmiddelområdet 
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger på rusmiddelområdet og begrunde valg af indsats 
 • Skal kunne formidle problemstillinger og løsningsmuligheder over for borgere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere. 

Kompetencer 

Den studerende 

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdet med rusmiddelbrugere 
 • Skal selvstændigt kunne indgå i samarbejde med borgere, pårørende og andre fagprofessionelle både mono- og tværfagligt samt tværsektorielt 
 • Skal kunne udvikle egen metodiske praksis på rusmiddelområdet, herunder kunne medvirke til udvikling af faglige og tværfaglige/tværsektorielle metoder på rusmiddelområdet.