Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Pårørende og netværkssamarbejde

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Psykosocialt arbejde

Tilmeld

Lær at samarbejde bedst muligt med pårørende og netværk

 • Få indsigt i baggrunden for velfærdsprofessionerne og lær at bruge det som udgangspunkt for samarbejde blandt fagprofessionelle.
 • Lær at skabe bedre borgerinddragelse i de komplekse problemstillinger, som kræver flere professioner eller sektorer.

Det kan gavne personer med fysiske, psykiske eller sociale funktionsnedsættelser at inddrage pårørende og netværk. Og når pårørende og netværk skal inddrages i samarbejde, så er det dig som fagperson, der har ansvaret for, at det forløber bedst muligt. Med dette modul bliver du klædt på til at facilitere det samarbejde og indgå i det.

Kommunikation er nøglen til at skabe godt samarbejde. Derfor vil du på modulet lære at formidle praksisnære, faglige problemstillinger samt løsningsmodeller i øjenhøjde med pårørende og netværk.  

Rollerne og magtforholdet kan være skævt, når pårørende bliver inddraget i samarbejde om et familiemedlem med nedsat funktionsniveau. Derfor er det vigtigt, at du er klædt på til at lytte og agere bedst muligt, så både kommunikation og samarbejde lykkes. På dette modul vil du lære at reflektere og tage højde for både organisatoriske, etiske og kulturbårne problemstillinger, som kan opstå i det samarbejde. På den måde er du bedst rustet til at facilitere samarbejdet.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær om betydningen af pårørende- og netværkssamarbejde og få forskellige perspektiver på samarbejdet.
 • Hvordan du styrker samarbejde og kommunikation med en række teorier og metoder.
 • Hvilke juridiske, etiske, sociale, organisatoriske og kulturelle perspektiver, der danner udgangspunkt for samarbejde med netværk og pårørende.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Vil du gerne styrke dit arbejde med pårørende og netværk? Og tror du på, at inddragelse af de nærmeste styrker indsatsen for mennesker med psykiske, fysiske eller sociale funktionsnedsættelser? Så er dette modul oplagt for dig.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
At den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at samarbejde med pårørende og netværk til der knytter sig til mennesker med psykiske, fysiske eller sociale funktionsnedsættelser og vanskeligheder.

Indhold:

 • Pårørende- og netværksperspektiver som udgangspunkt for samarbejdet
 • Teorier og metoder der styrker kommunikation og samarbejde
 • Juridiske, etiske, sociale, organisatoriske og kulturelle perspektiver, der danner udgangspunkt for samarbejde med netværk og pårørende.

Læringsmål:
Viden
Den studerende

 • Skal have viden om teoretiske og metodiske tilgange til pårørende- og netværkssamarbejde, herunder kommunikation i forhold til pårørende og netværket omkring borgerne
 • Skal have viden om organisatoriske og juridiske rammers betydning for pårørende- og netværkssamarbejde
 • Skal have forståelse for og kunne reflektere over betydningen af pårørende- og netværkssamarbejdet.

Færdigheder
Den studerende

 • Skal kunne vurdere teoretiske, organisatoriske, etiske og kulturbårne problemstillinger forbundet med pårørende- og netværkssamarbejdet, for at kunne begrunde og vælge samt indgå i relevante løsningsmodeller i praksis
 • Skal kunne anvende metoder og redskaber til samarbejde med pårørende og netværk
 • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsningsmodeller til at fremme et samarbejde med pårørende og netværk

Kompetencer
Den studerende

 • Skal kunne facilitere og igangsætte samarbejdsprocesser og håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i samarbejdet med pårørende og netværk
 • Skal selvstændigt kunne indgå i arbejdet med at understøtte en samarbejdskultur blandt tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere
 • Skal kunne udvikle egen praksis i relation til pårørende- og netværkssamarbejdet.