Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Psykosocial rehabilitering

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Psykosocialt arbejde

Tilmeld

Lær hvordan du styrker dit socialfaglige arbejde med rehabiliterende indsatser

 • Få indsigt i rehabilitering og recovery som arbejdsgreb for mennesker med psykosociale udfordringer.
 • Lær en række metoder og teorier inden for den udmøntende rehabilitering, så du kan anvende dem i praksis.

På dette modul lærer du at arbejde rehabiliterende med borgere med psykiske, fysiske eller sociale funktionsnedsættelser og vanskeligheder. Modulets fokus er på din og feltets praksis. Derfor vil du få konkrete redskaber til anvendelse i dit daglige arbejde, men du vil samtidig lære metodernes ophav, indhold og anvendelse.

Ved modulets afslutning vil du, i samarbejde med borgere og kolleger, kunne arbejde med ressourcer og recovery i en rehabiliterende tilgang. Og du vil også kunne argumentere og formidle indsatsen for både borgeren, pårørende eller samarbejdspartnere. 

Involvering af borgere og netværk er et vigtigt element i rehabiliteringsprocessen, og derfor vil du selvfølgelig lære flere forskellige tilgange til borgersamarbejde.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær om rehabiliterings- og habiliteringsbegreberne i både teori og praksis.
 • Hvordan de forskellige teoretiske tilgange arbejder med psykosocial (re)habilitering.
 • Få en introduktion til metoder, der indskriver sig i (re)habiliteringsindsatsen.
 • Lær om borgersamarbejde i den psykosociale (re)habilitering, for eksempel empowerment eller borgerinddragelse.
 • Forstå hvordan borgere og medarbejdere indtager positioner i den psykosociale (re)habilitering.
 • Hvordan du udvikler din egen praksis inden for den psykosociale (re)habiliteringstilgang.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Arbejder du professionelt med psykosocial rehabilitering, eller ønsker du at gøre det? Så er dette modul et godt supplement til din nuværende uddannelse. Du er formentlig allerede uddannet socialrådgiver, lærer, pædagog eller sygeplejerske, men ønsker at styrke din specialiserede faglighed i forhold til rehabilitering og psykosocialt arbejde.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
At den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at forstå rehabiliterings- og habiliteringsbegreberne i forhold til personer, der har psykiske, fysiske eller sociale funktionsnedsættelser/vanskeligheder

Den studerende tilegner sig grundlæggende færdigheder i (re)habiliteringsteori og metodeanvendelse og grundlæggende kendskab til en samarbejdende tilgang til praksis samtidig med, at organisatoriske, økonomiske og samfundsmæssige forhold inddrages.
Fokus på borgersamarbejde indebærer også et arbejde med de professionelles positioner.

Indhold:

 • Rehabiliterings- og habiliteringsbegrebernes i teori og praksis
 • Teoretiske tilgange til at arbejde med psykosocial (re)habilitering
 • Introduktion til metoder, der indskriver sig i (re)habiliteringsindsatsen
 • Borgersamarbejde i den psykosociale (re)habilitering
 • Borger- og medarbejder-positioner i den psykosociale (re)habilitering.

Læringsmål:
Viden

 • Skal have udviklingsbaseret viden om sociale og psykologiske teorier, metoder og praksisser i forhold til psykosocial rehabilitering, habilitering og borgerperspektiver
 • Skal kunne forstå praksis og reflektere over de teorier og metoder, der ligger bag den psykosociale (re)habilitering.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende relevante tilgange og metoder i (re)habiliteringsindsatsen, der egner sig bedst til egen praksis og knytter sig til beskæftigelse inden for psykosocial (re)habilitering
 • Skal kunne vurdere teoretiske, praktiske og etiske problemstillinger forbundet med den psykosociale rehabilitering 
 • Skal i samarbejde med borgere kunne argumentere og formidle et fokus på borgernes ressourcer og recovery i en rehabiliterende tilgang over for fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og borgere.

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere en kompleks psykosocial (re)habiliteringsproces med en faciliterende tilgang
 • Skal selvstændigt og selvrefleksivt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om psykosocial (re)habilitering med en professionel tilgang
 • Skal kunne udvikle egen praksis inden for den psykosociale (re)habiliteringstilgang.