Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Rusmiddel

Tilmeld

Få den nyeste viden om rusmiddelområdet og kompetencerne til at arbejde med de relaterede sociale eller psykiske problematikker

 • Forstå hvilke problematikker, der ofte knytter sig til misbrug og rusmidler, og lær at håndtere dem bedst muligt.
 • Lær relevante faglige begreber og teorier inden for rusmiddelområdet.

Vil du styrke dit eget og din arbejdsplads’ arbejde med borgere med komplekse problemstillinger? Så er modulet i rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker et godt supplement til din nuværende faglighed.

Én ulykke kommer sjældent alene, og for mennesker med et misbrug af rusmidler gælder det ordsprog i særdeleshed. Derfor skal du ofte være klædt på til at håndtere mere end bare misbrug, når du arbejder som pædagog, socialrådgiver eller lignende inden for området. 

Med dette modul får du ikke bare ny viden, men også kompetencerne til at håndtere socialfaglige problemstillinger i relation til rusmiddelbrug, lige meget om du arbejder i en socialforvaltning, med gadeplansarbejde, i et jobcenter, på et værested eller et femte sted. Du kan samtidig forvente erfaringsudveksling med personer fra andre dele af rusmiddelområdet.

Ved modulets afslutning er du i stand til at vurdere og diskutere problemstillinger samt vælge og begrunde socialfaglige løsningsmodeller. Din holistiske indsigt i området vil også styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde på rusmiddelområdet.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om rusmiddelbrug, -misbrug og –afhængighed og de dobbeltproblematikker, som knytter sig til rusmiddelbrug
 • Hvordan du håndterer komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdet med rusmiddelbrugere og borgere med dobbeltproblematikker 
 • Lær relevante faglige begreber, teorier og tilgange inden for socialfagligt arbejde på rusmiddelområdet
 • Hvordan inklusions- og eksklusionsprocesser fungerer i relation til rusmiddelområdet og det relaterede psykosociale område
 • Hvordan helhedsorientering og koordinering af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, omkring borgere med rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker, foregår bedst muligt

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder med udsatte voksne, som ofte har et misbrug og tilhørerende dobbeltproblematikker. Dette modul vil styrke dit daglige arbejde som f.eks. pædagog, socialrådgiver, fængselsbetjent eller sygeplejerske, så du kan tænke og koordinere holistisk i forhold til rusmiddelproblematikker.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål

At styrke den studerendes viden, færdigheder og kompetencer til at håndtere socialfaglige problemstillinger i relation til rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker. Herunder at uddanne den studerende til en refleksiv medarbejder inden for rusmiddelområdet og det relaterede psykosociale område, som er i stand til at forholde sig kritisk til forskellige perspektiver og udvælge de mest relevante tilgange i forhold til situationen.

Indhold

 • Rusmiddelbrug, -misbrug og –afhængighed
 • Dobbeltproblematikker knyttet til rusmiddelbrug
 • Inklusions- og eksklusionsprocesser i relation til rusmiddelområdet og det relaterede psykosociale område
 • Helhedsorientering og koordinering af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring borgere med rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker

Læringsmål:

Viden

Den studerende 

 • Skal have viden om praksis og anvendt teori på rusmiddelområdet samt på det relaterede psykosociale område 
 • Skal kunne forstå de socialfaglige problemstillinger og teoretiske perspektiver, der knytter sig til rusmiddelbrug og relaterede sociale eller psykiske problemer samt kunne reflektere over anvendelse af disse. 

Færdigheder 

Den studerende 

 • Skal kunne anvende relevante faglige begreber, teorier og tilgange inden for socialfagligt arbejde på rusmiddelområdet og det relaterede psykosociale område 
 • Skal kunne vurdere og diskutere problemstillinger samt vælge og begrunde socialfaglige løsningsmodeller på rusmiddelområdet og det relaterede psykosociale område 
 • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsningsmodeller til rusmiddelområdets samarbejdspartnere og brugere inden for et bredt psykosocialt felt. 

Kompetencer 

Den studerende 

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdet med rusmiddelbrugere og borgere med dobbeltproblematikker 
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde på rusmiddelområdet og det relaterede psykosociale område og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik 
 • Skal kunne udvikle egen praksis inden for rusmiddelområdet og det relaterede psykosociale område.