Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Teoretiske begreber og perspektiver i seksualvejledning

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Seksualvejledning

Tilmeld

Lær hvordan du bedre kan analysere, forstå og agere i forhold til seksualitet for mange forskellige målgrupper

 • Få indsigt i seksualitetens mangefacetterede udtryk og det omfangsrige begreb.
 • Lær at udføre rollen som seksualvejleder med viden om både etik og jura samt de praktiske kompetencer, som hører til rollen.

Mener du, at seksualitet er en vigtig del af menneskers liv, lige meget om de er unge, voksne, ældre eller med nedsat psykisk eller fysisk funktionsniveau? Med dette modul får du metoder og viden til at udøve rollen som seksualvejleder for vidt forskellige målgrupper.

Seksualitet har altid været en del af menneskelig kultur og historie, og på dette modul vil du få en dybere forståelse for seksualitetens mangefacetterede udvikling. Du vil også blive klædt på til at møde borgere eller elever i din rolle som seksualvejleder. Med din viden fra modulet vil du kunne tilbyde råd og vejledning i forhold til de udfordringer eller tvivlsspørgsmål, som de måtte have.

Fokus på modulet er at koble teori og praksis, så du kan bruge det i dit daglige arbejde. Du vil også skulle reflektere over og udvikle din faglighed, så din vejledning i seksualitet bliver styrket, og din horisont på seksualvejledning som fag bliver udvidet.  

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Få styrket dine faglige, teoretiske og analytiske forståelser af seksualitet som begreb, så du kan udføre rollen som seksualvejleder.
 • Styrk dit kendskab til biologi, anatomi og kroppen på tværs af historie, kultur og i samtiden.
 • Forstå de psykologiske implikationer af at agere som seksualvejleder samt de etiske og juridiske aspekter, der er en del af rollen.
 • Lær at agere og fremstå professionelt i vejlederrollen, også i det tværfaglige samarbejde omkring seksualvejledning.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Vil du arbejde, eller arbejder du allerede, med seksualvejledning af børn, unge og voksne? Så vil du på dette modul få ny og opdateret viden om både seksualvejledning samt de mange forhold, du skal være opmærksom på i din rolle som seksualvejleder.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
At styrke den studerendes faglige, teoretiske og analytiske tilgang til arbejdet med seksualvejledning. Herunder at den studerende forholder sig reflekterende og argumenterende til forskellige forståelsesrammer og perspektiver i seksualvejledningen.

Indhold:

 • Faglige, teoretiske og analytiske forståelser af:
 • Seksualitet som begreb
 • Biologi/anatomi og krop
 • Historie, kultur og samtid
 • Psykologiske aspekter
 • Jura og etik
 • Vejlederrollen

Læringsmål:
Viden
Den studerende

 • Har viden om og kan reflektere over biologiske, psykologiske og sociale aspekter af seksualiteten
 • Har forståelse af juridiske rammer og etiske forhold af betydning for borgerens seksualitet
 • Kan reflektere over historie, kultur og samtid samt vejlederrollen sat i forhold hertil

Færdigheder
Den studerende

 • Kan fagligt, teoretisk og analytisk anvende viden om seksualitet og dermed temasætte seksualitet i praksis
 • Kan ud fra juridisk viden og etiske forhold vurdere praksisindsatsers omfang
 • Kan beslutte og formidle mulige indsatser til borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere

Kompetencer
Den studerende

 • Kan på etisk vis håndtere biologiske, psykologiske og sociale aspekter med betydning for seksualiteten og dermed øge borgerens trivsel
 • Kan udvikle egen praksis indenfor rammerne af en professionel etik
 • Kan med forståelse for og hensyntagen til juridiske bestemmelser, inddrage relevante samarbejdspartnere og kommunikere tværfagligt.