Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Videnskabsteori og teorier om sociale forhold

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Tilmeld

Lær at forbinde videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i socialt arbejde 

 • Lær hvordan videnskabeligt arbejde og forskning påvirker socialt arbejdes praksis. 
 • Få en dybere forståelse for professionsrelevant forskning samt magt og etik i socialt arbejde. 

På dette modul får du et nyt perspektiv på socialt arbejde og de grundpositioner som følger med professionen. Du vil opnå viden om socialt arbejdes kundskabsgrundlag og udvalgte videnskabelige teorier i relation til socialt arbejde. 

Du vil lære, hvordan du operationaliserer, dvs. anvender, professionsrelevant forskning, og hvilke filosofiske og etiske problemstillinger, der ligger i socialt arbejdes praksis. Der vil du blandt andet arbejde med magtbegrebet og de etiske dilemmaer, som følger med den magtposition og professionelle viden, man ofte besidder som socialarbejder. 

Modulet giver dig både mulighed for at forstå og anvende forskningsbaseret viden i din praksis. Men du vil også få flere nye perspektiver, som du kan anvende på dit arbejde og til at udvikle dig personligt og professionelt.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Forskellige videnskabsteoretiske grundpositioner og forholdet til viden og refleksivitet. 
 • Hvordan du ser og skaber sammenhæng mellem professionel viden, magt og etik i dit arbejde. 
 • Hvordan sociale og samfundsmæssige forhold skaber vilkår for udviklingen af socialt arbejdes praksis.  
 • Lær om professionsrelevant forskning samt relevante videnskabsteoretiske implikationer for fagfeltet.

Modulet er et obligatorisk modul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Bemærk: Modulet samlæses med studerende fra Diplom i beskæftigelse og Diplom i psykiatri.

Hvem henvender modulet sig til?  

Modulet er fordi dig, der ønsker nye forståelser og perspektiver på din praksis inden for socialt arbejde. Det kan også være som inspiration for ny læring eller udvikling. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

 

Det står der i studieordningen 

Engelsk titel: Theory of science and theories concerning social conditions  

Læringsmål:  

Viden  

 • Opnå viden om videnskabsteoretiske grundpositioner. 
 • Forstå udviklingen af socialt arbejdes kundskabsgrundlag og udvalgte videnskabelige teorier i relation til socialt arbejde. 
 • Kendskab til professionsrelevant forskning.  
 • Kendskab til sammenhænge mellem professionel viden, magt og etik.  

Færdigheder  

 • Beskrive og vurdere udvalgte videnskabsteoretiske grundpositioner, forskning og teorier om sociale forhold til analyse af konkrete problemstillinger i socialt arbejdes praksis.  
 • Reflektere over magt og etiske dilemmaer i socialt arbejde.  

Kompetencer

 • Håndtere videnskabsteoretiske problemstillinger og problemstillinger om samfundsmæssige forhold i socialt arbejdes praksis. 
 • Håndtere filosofiske og etiske problemstillinger samt reflektere over magtperspektiver i socialt arbejdes praksis.  
Hvordan bedømmes jeg på modulet? 

På modulet bliver du bedømt med ekstern censor. 

Foto af Mette og Anders, der har læst et modul i videnskabsteori hos UC SYD

Læs også: Sygeplejersker og socialarbejdere samlæser videnskabsteori

Den offentlige sektor skal kunne samarbejde, hvis de skal skabe bedre løsninger for borgeren.

Derfor er det nu muligt for bl.a. sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger, lærere, fysioterapeuter og ergoterapeuter at tage et samlæst modul i videnskabsteori. Læs mere.