Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Afgangsprojekt, Diplom i socialformidling

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelsen i socialformidling

ECTS: 15

Tilmeld

Sæt en relevant problemstilling under loop, når du kobler din profession med akademiske metoder og argumentation 

 • Få indblik i den akademiske tilgang til vidensproduktion fra teori til empiri, analyse og konklusion
 • Bliv i stand til at planlægge og udføre faglige undersøgelser inden for din profession

Dit afgangsprojekt er den oplagte mulighed for at betræde ny jord inden for dit fagfelt og belyse spændende nye områder. Men ambitionerne kan også bare være at opnå ny faglig indsigt om nogle af de udfordringer eller opgaver, som du møder i din profession.

På afgangsprojektet kobler du den aktuelle praksis, som du kender den fra dit arbejde, med den nye viden, som du har opnået igennem de forskellige moduler på diplomuddannelsen i socialformidling.

Du arbejder med en selvvalgt problemstilling alene eller i en gruppe, og skal selvstændigt stå for at indsamle, analysere og vurdere empiri og arbejde med den akademisk.

Ved aflevering af dit afgangsprojekt vil du selvfølgelig have opnået indsigt i undersøgelsesmetoder og teorier, men du vil også lære at formidle de praksisnære og faglige problemstillinger og projektresultater til både samarbejdspartnere og borgere.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i socialformidling, og kan ikke tages selvstændigt. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du anvender relevante undersøgelsesmetoder og teorier i forhold til din valgte problemstilling
 • Lær at integrere din egen praksiserfaring med teori og udviklingsorientering
 • Hvordan du anvender metoder og redskaber til planlægning, dataindsamling, analyse og formidling af projektet
Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der skal afslutte din diplomuddannelse i socialformidling. Afgangsprojektet er din mulighed for at belyse et emne inden for dit fagfelt.

Det står der i studieordningen

Læringsmål for afgangsprojektet

Formål:
At den studerende demonstrerer viden, færdigheder og kompetencer til at gennemføre et undersøgelses- eller udviklingsprojekt, der går i dybden med en selvvalgt, relevant problemstilling i socialt arbejde, der afspejler uddannelsens formål.

Viden:

 • Skal opnå viden om en udvalgt problemstilling inden for socialt arbejde, herunder indsigt i aktuel praksis samt anvendte teorier og metoder inden for det valgte emneområde
 • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis inden for det valgte emneområde

Færdigheder:

 • Skal kunne anvende relevante undersøgelsesmetoder og teorier i forhold til den valgte problemstilling samt argumentere for disse
 • Skal kunne udvælge/indsamle, analysere og vurdere empiri i relation til en given problemstilling i praksis
 • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og projektresultater inden for det valgte socialfaglige emne til samarbejdspartnere og borgere

Kompetencer:

 • Skal kunne udføre en selvstændig undersøgelse af en professionsrelevant praksisnær problemstilling med anvendelse af professionens vidensgrundlag og akademiske metoder
 • Skal kunne identificere og undersøge en problemstilling i praksis herunder opstille relevant problemformulering, udvælge teori- og metoder, udføre en systematisk analyse samt perspektivere til udvikling af praksis
 • Skal kunne udvikle egen praksis på baggrund af forskning- og undersøgelsesresultater

Indhold:

 • Integrering af praksiserfaring, teori og udviklingsorientering
 • Metoder og redskaber til planlægning, dataindsamling, analyse og formidling af projektet