Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Beskæftigelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelsen i socialformidling

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på Diplomuddannelsen i socialformidling

Tilmeld

Bliv i stand til at varetage sagsbehandling inden for beskæftigelsesområdet

 • Lær om de særlige metoder og lovkrav, som udgør rammen om beskæftigelsesindsatsen
 • Bliv bedre til at begrunde og forklare løsningsmodeller samt afgørelser for borgere eller kolleger

For borgere uden for beskæftigelse kan beskæftigelsesområdet være uendelig svært at forstå. Med din viden fra dette modul kan du være med til at kaste lys over indsatsen, og du kan samtidig arbejde bedre på tværs af fagligheder, så indsatsen omkring den enkelte borger bliver styrket.

Med udgangspunkt i specifikke problemer, teorier og metoder på beskæftigelsesområdet sætter du på modulet din egen praktiske erfaring i spil. Du vil arbejde med juridiske- og organisatoriske rammer og forskellige måder og tilgange til at formidle dem for borgere eller kolleger. Modulet har det praktiske sigte, at du skal kunne håndtere sagsbehandling inden for beskæftigelsesområdet, men ud over det skal du også kunne koordinere det tværprofessionelle samarbejde. 

Når du først har fået den nødvendige viden på modulet, vil du snart erfare, at du vil udvikle din egen praksis i sagsbehandlingen. Det sker, når du kombinerer din praktiske erfaring med den nye viden og møder nye samarbejdspartnere eller kolleger i tværfaglige sammenhænge.   

Modulet er et valgfrit modul på Diplomuddannelsen i socialformidling, men kan også tages selvstændigt. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen
 • Hvordan du inddrager det sociale arbejdes metoder og indsatser på beskæftigelsesområdet i din egen praksis
 • Få indblik i de juridiske rammer inden for beskæftigelsesområdet og lær at bruge dem i dit arbejde
 • Forstå sagsbehandlerens roller og funktioner på beskæftigelsesområdet
 • Bliv bedre i stand til at indgå i tværprofessionelt samarbejde
Hvem henvender modulet sig til?

Du skal vælge dette modul, hvis du varetager sagsbehandling inden for beskæftigelse eller drømmer om at gøre det. Du vil få en grundig indføring i beskæftigelsesindsatsens organisering, og du får også mulighed for at udvikle din egen praksis.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Formål:
Den studerende rustes til at varetage sagsbehandlingen inden for beskæftigelsesområdet og får uddybet
viden om de særlige arbejdsmetoder og rammer, der er knyttet til området.

Viden:

 • Skal have viden om og kunne reflektere over de specifikke problemer, teorier og metoder, der gør sig gældende på beskæftigelsesområdet
 • Skal have viden om de juridiske og organisatoriske rammer inden for beskæftigelsesområdet
 • Skal have viden om det tværprofessionelle samarbejde på beskæftigelsesområdet

Færdigheder:

 • Skal kunne anvende teorier og metoder der knytter sig til beskæftigelsesområdet
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante metoder og løsningsmodeller inden for beskæftigelsesområdet
 • Skal kunne formidle og begrunde afgørelser over for borgere

Kompetencer:

 • Skal kunne håndtere sagsbehandling inden for beskæftigelsesområdet
 • Skal kunne inddrage og samarbejde med borgere og andre relevante aktører samt fungere som koordinator for det tværprofessionelle samarbejde inden for rammerne af professionens etik
 • Skal kunne udvikle egen praksis i relation til sagsbehandlingen inden for beskæftigelsesområdet

Indhold:

 • Organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen
 • Juridiske rammer inden for beskæftigelsesområdet
 • Socialt arbejdes metoder og indsatser på beskæftigelsesområdet
 • Sagsbehandlerens roller og funktioner på beskæftigelsesområdet
 • Tværprofessionelt samarbejde