Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelsen i socialformidling

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på Diplomuddannelsen i socialformidling

Tilmeld

Få den nødvendige viden og kompetencer til at varetage sagsbehandling inden for børne- og ungeområdet professionelt

 • Få ny forskningsbaseret viden om sagsbehandling på børn- og ungeområdet
 • Bliv bedre til at koordinere samarbejde og fælles indsatser med børn, unge og deres forældre eller netværk

Er du passioneret omkring sagsbehandling for børn, unge og familier, og vil du opnå specialiseret viden og kompetencer til at behandle denne type sager? Så er modulet i børn, unge og familier i udsatte positioner det oplagte valg – og en skarp faglig vinkling af din diplomuddannelse i socialformidling.

På modulet vil du stifte bekendtskab med metoder og teorier til socialt arbejde med børn, unge og familier. Den viden sætter du i spil ved at beskrive, vurdere og analysere komplekse problemstillinger fra den virkelige verden. Det vil fortrinsvis være fra din egen praksis og med inddragelse af din egen erfaring.

Som et vigtigt element i modulet vil du også arbejde målrettet med koordinering og samarbejde. Vigtigheden af disse kompetencer kan ikke undervurderes, når du skal udarbejde en samlet indsats om barnet eller den unge, hvor familie, netværk og samarbejdspartnere også inddrages. Deri ligger selvfølgelig også en evne til at formidle regler og krav i øjenhøjde, som du også vil udvikle på dette modul.

Modulet er et valgfrit modul på Diplomuddannelsen i socialformidling, men kan også tages selvstændigt. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om de juridiske og organisatoriske rammer inden for børne- og ungeområdet
 • Få indblik i anvendte teorier og metoder på individ-, gruppe- og samfundsniveau i forhold til børn, unge og familier i udsatte positioner
 • Hvordan du undersøger og udarbejder handleplaner med udgangspunkt i børnefaglige metoder
 • Lær at agere i rollen som sagsbehandler og forstå sagsbehandlerens funktioner på børne- og ungeområdet
 • Bliv bedre til at facilitere det tværprofessionelle samarbejde inden for børn, unge og familieområdet
Hvem henvender modulet sig til?

Hvis du drømmer om at hjælpe udsatte børn, unge og familier med sagsbehandling og en koordinerende indsats, så er dette modul for dig. Her får du både den faglige ballast og mulighed for at reflektere over din daglige praksis, så du kan udvikle dig professionelt.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. Akademi i socialt arbejde eller kommunomuddannelsen. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Formål:
Den studerende rustes til at varetage sagsbehandlingen inden for børne- og ungeområdet og får uddybet viden om de særlige arbejdsmetoder og rammer, der er knyttet til området.

Viden:

 • Skal have viden om og kunne reflektere over teorier og metoder, der har betydning for sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet
 • Skal have viden om de juridiske og organisatoriske rammer inden for børne- og ungeområdet
 • Skal have viden om det tværprofessionelle samarbejde

Færdigheder:

 • Skal kunne beskrive, analysere og vurdere komplekse problemstillinger på området for børn, unge og familier i udsatte positioner
 • Skal kunne anvende teorier og metoder i socialt arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner
 • Skal kunne formidle faglig viden og afgørelser til børn, unge og forældre

Kompetencer:

 • Skal kunne håndtere sagsbehandling inden for børn- ungeområdet
 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver på børne- og ungeområdet
 • Skal kunne inddrage og samarbejde med børn, unge forældre og andre relevante aktører samt fungere som koordinator for det tværprofessionelle samarbejde inden for rammerne af professionens etik

Indhold:

 • De juridiske og organisatoriske rammer inden for børne- og ungeområdet
 • Teorier og metoder på individ, gruppe og samfundsniveau i forhold til børn, unge og familier i udsatte positioner
 • Metoder til Børnefaglig undersøgelse og handleplan
 • Sagsbehandlerens roller og funktioner på børne- og ungeområdet
 • Tværprofessionelt samarbejde