Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Modul 1: Videnskabsteori og sociale problemer

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelsen i socialformidling

ECTS: 10

Tilmeld

Forstå hvordan måden at anskue verden på er med til at påvirke synet på og tilgangen til sociale problemer og sagsbehandling

 • Få overordnet viden om videnskabsteori og forskellige grundpositioner
 • Lær at inddrage kontekst og et holistisk syn på sociale problemer og socialt arbejde

Sociale problemer ændrer sig, når man ser dem med forskellige briller. Det kan man blandt andet med videnskabsteori. Det er en vigtig egenskab for dig, der udfører socialt arbejde. På den måde kan du nemlig forstå og inddrage ny viden og perspektiver til at påvirke og udvikle din og dine kollegers praksis.

Når du står over for en borger og skal hjælpe vedkommende, så kan et nyt perspektiv fuldstændig ændre samarbejdets fokus. På både godt og på ondt. Det samme gælder dit samarbejde mellem kolleger og partnere. Derfor vil du på dette modul opnå ny viden om sociale problemer, helhedssyn, magt og etik inden for dit fagfelt. Den viden vil blive relateret til din daglige praksis, så du kan bruge den i dit nuværende arbejde. 

Sociale problemer opstår ofte i komplekse sammenhænge, og det er målet med dette modul, at du bliver bevidst om forskellige videnskabsteoretiske perspektiver i forståelsen af det sociale arbejdes kompleksitet.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i socialformidling, men kan også tages selvstændigt. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Få en introduktion til grundlæggende videnskabsteoretiske positioner
 • Hvordan sociale problemer på individ, gruppe- og samfundsniveau kan forstås med udgangspunkt i udvalgte teorier
 • Lær om forskellige perspektiver i socialt arbejde
 • Få et fagligt funderet helhedssyn på socialt arbejde
 • Hvordan du kan inddrage viden om magt og etik i dit arbejde
Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder formentlig allerede med sagsbehandling eller andet socialt arbejde, og vil gerne styrke din faglige forståelse af både fagfeltet, din egen praksis og fagfeltet i sin helhed. Det vil du kunne med dette modul.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. Akademi i socialt arbejde eller kommunomuddannelsen.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau. Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering

Det står der i studieordningen

Læringsmål:

Formål:
Den studerende opnår en forståelse for sammenhængen mellem videnskabsteori, sociale problemer og teorier i socialt arbejde.
Den studerende kvalificeres til at analysere, hvordan videnskabsteoretiske perspektiver influerer på deres praksis.

Viden:

 • Skal have viden om videnskabsteoretiske grundpositioner
 • Skal have viden om perspektiver på sociale problemer, helhedssyn, magt og etik i socialt arbejde
 • Skal kunne forstå og reflektere over forskellige perspektivers betydning for forståelsen af sociale problemer

Færdigheder:

 • Skal kunne vælge relevante teorier til at beskrive, analysere og vurdere sociale problemer
 • Skal kunne formidle, hvordan forskellige videnskabsteoretiske grundpositioner har betydning for forståelsen af sociale problemer
 • Skal kunne formidle teoretiske tilgange og begreber af relevans for socialt arbejde til kolleger, samarbejdspartnere og borgere

Kompetencer:

 • Skal kunne analysere sociale problemer i deres kontekst
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde på en måde, der bidrager til et helhedssyn på den konkrete problemstilling inden for professionen etik
 • Skal kunne håndtere komplekse sammenhænge mellem videnskabsteori, sociale problemer og teorier i socialt arbejde

Indhold:

 • Introduktion til grundlæggende videnskabsteoretiske positioner
 • Teorier om sociale problemer på individ, gruppe- og samfundsniveau
 • Perspektiver i socialt arbejde
 • Helhedssyn i socialt arbejde
 • Magt og etik