Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Modul 3: Retslige rammer, samarbejde og organisering

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelsen i socialformidling

ECTS: 10

Tilmeld

Bliv bedre til at navigere i din daglige praksis med faglig forståelse for retlige rammer og organisering

 • Få bedre forståelse for juridisk metode og de juridiske rammer for dit arbejde
 • Bliv bedre til at navigere i skiftende organisatoriske rammer, politiske målsætninger og økonomiske forhold
 • Lær at håndtere din egen sagsbehandling og koordinere samarbejdet, så det bidrager til en helhedsorienteret indsats for borgerne

Når du arbejder med sociale sager, så arbejder du i eller med politisk styrede organisationer. Det betyder, at regler, retningslinjer og samarbejdsformer kan ændre sig med politisk hastighed. Det skal du være rustet til. Det bliver du på dette modul, hvor du lærer at navigere imellem forskellige økonomiske og politiske forhold, imens du stadig sikrer en høj grad af kontinuitet i din sagsbehandling.

Vi kender alle velfærdsstaten, men ved du præcis, hvordan dens udformning er med til at påvirke dit arbejdes metoder eller praksis? Det kræver både viden om retsstaten, retsgrundlaget, formålet med socialt arbejde og de forskellige målsætninger, som opstår i kølvandet på skiftende regeringer eller forvaltninger. Og det er ikke bare vigtig viden for din daglige praksis. Det er også viden, som du vil lære at formidle til borgere og samarbejdspartnere.

Modulet vil samtidig styrke dit koordinere arbejde. Det gør det ved, at du ikke bare kender politiske mål, juridiske- og organisatoriske rammer. Du kan også formidle dem og tilpasse ny praksis i samarbejde med kolleger, samarbejdspartnere og brugere.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i socialformidling, men kan også tages selvstændigt. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan organisatoriske, styringsmæssige og økonomiske rammer påvirker arbejdet og opgaveløsningen i politisk styrede organisationer
 • Lær om juridisk metode og rammer for sagsbehandling i socialt arbejde
 • Bliv bedre til at indgå i og koordinere tværprofessionelt samarbejde og mødeledelse
Hvem henvender modulet sig til?

Du skal tilmelde dig dette modul, hvis du gerne vil have en bedre forståelse for arbejdet i politisk styrede organisationer, og særligt din egen daglige praksis. Du har allerede nogle års erfaring med socialt arbejde, men med dette modul vil du få et mere holistisk syn på det arbejde, som du og dine kolleger udfører.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Formål:
Den studerende rustes til at varetage sagsbehandlingen i sociale sager i en foranderlig samfundsmæssig og organisatorisk kontekst; herunder navigere under skiftende økonomiske og politiske forhold. Endvidere skal den studerende kunne indgå i og tage et koordinerende ansvar for samarbejdet imellem forskellige faggrupper og sektorer for at sikre kontinuitet i sagsbehandlingen.

Viden:

 • Skal have viden om juridisk metode og juridiske rammer for socialt arbejde
 • Skal have viden om organisering af velfærdsstaten og kunne forstå og reflektere over organisatoriske, politiske og økonomiske forholds betydning for socialt arbejdes teorier, metoder og praksis
 • Skal have viden om tværprofessionelt samarbejde og egen rolle i samarbejdet

Færdigheder:

 • Skal kunne vurdere og handle ud fra en samlet forståelse af de juridiske og organisatoriske rammer
 • Skal kunne formidle retsgrundlag og afgørelser forståeligt både skriftlig og mundtlig til borgere og samarbejdspartnere
 • Skal kunne planlægge, lede og facilitere møder med samarbejdspartnere og brugere

Kompetencer:

 • Skal kunne håndtere sagsbehandling i en politisk styret organisation inden for de juridiske rammer og rammerne for professionens etik
 • Skal kunne koordinere det tværfaglige samarbejde, så det bidrager til en helhedsorienteret indsats
 • Skal kunne udvikle egen praksis med afsæt i politiske mål, juridiske- og organisatoriske rammer

Indhold:

 • Organisatoriske, styringsmæssige og økonomiske rammer i politisk styrede organisationer
 • Juridisk metode og rammer for sagsbehandling i socialt arbejde
 • Tværprofessionelt samarbejde, koordinering og mødeledelse