Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Modul 4: Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelsen i socialformidling

ECTS: 5

Tilmeld

Bliv i stand til at udvikle dit eget fagfelt og planlægge projekter

 • Lær om videnskabelige metoder til undersøgelse af socialt arbejde og sociale problemer
 • Få kompetencer til at planlægge og beskrive et undersøgelsesdesign i forhold til en konkret problemstilling

Vil du være med til at udvikle det arbejde, du udfører til hverdag? På dette modul lærer du at beskrive behovet for undersøgelse og efterfølgende gennemføre et undersøgelses- eller udviklingsprojekt inden for dit fagområde.

Med udgangspunkt i din egen erfaring vil du få ny viden om videnskabelige metoder til evaluering og udvikling. Formålet med den nye viden er at omsætte den til ny forståelse og refleksion over din praksis, så du kan undersøge konkrete problemstillinger og dermed udvikle dit eget arbejde. 

Den forskningsbaserede viden fra modulet vil give dig et mere holistisk blik på dit fagfelt, og du vil både opnå indsigt- og lyst til dybere forståelse for socialt arbejde. Denne viden er vigtig. Den kan nemlig både styrke din egen praksis, dit fagfelt, men også samarbejdet med fagfæller og samarbejdspartnere.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i socialformidling, men kan også tages selvstændigt. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at planlægge undersøgelses- og udviklingsarbejde inden for dit fagfelt
 • Få indblik i udvalgte metoder til undersøgelse og udvikling af socialt arbejde
 • Hvordan du kan indgå og agere i rollen som undersøger og udvikler
 • Hvilken sammenhæng der er mellem videnskabsteoretiske perspektiver og undersøgelsesmetoder
Hvem henvender modulet sig til?

Hvis du drømmer om at udvikle det sociale arbejde, som du udfører til daglig, så er dette modul et godt udgangspunkt. Her får du både metoder, forståelser og perspektiver, som kan hjælpe dig med at undersøge konkrete problemstillinger, som du omgås til daglig.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. Akademi i socialt arbejde eller kommunomuddannelsen.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.
Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Formål:
Modulet skal give de studerende kendskab til metoder til undersøgelse og udvikling af socialt arbejde i praksis samt kompetencer til at planlægge undersøgelses- og udviklingsprojekter.

Viden:

 • Skal have viden om evalueringsmetoder og videnskabelige metoder til undersøgelse af socialt arbejde og sociale problemer samt udvikling af socialt arbejdes praksis
 • Skal kunne forstå og reflektere over valg af tilgange i undersøgelses- og udviklingsprojekter

Færdigheder:

 • Skal kunne vurdere og beskrive behovet for undersøgelse eller udvikling af socialt arbejde
 • Skal kunne vurdere og anvende relevante metoder til undersøgelse og udvikling af socialt arbejde
 • Skal kunne identificere og begrunde behovet for igangsættelse af undersøgelses- og udviklingsprojekter i socialt arbejde

Kompetencer:

 • Skal kunne planlægge og beskrive et undersøgelsesdesign i forhold til en konkret problemstilling i praksis
 • Skal kunne udvikle egen praksis

Indhold:

 • Planlægning af undersøgelses- og udviklingsarbejde
 • Metoder til undersøgelse og udvikling af socialt arbejde
 • Rollen som undersøger og udvikler
 • Sammenhæng mellem videnskabsteoretiske perspektiver og undersøgelsesmetoder