Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Socialpædagogik og psykiatri

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i sundhedspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Akademi i sundhedspraksis

Tilmeld

Få viden om arbejdet med borgere i udsatte positioner og forstå disses levevilkår

Dette moduls fokus er på borgere i udsatte positioner og de levevilkår, der kendetegner disse grupper af borgere.

Du opnår som studerende kompetencer til professionelt at deltage i samarbejdet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejdsområde med inddragelse af borgeren, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Kendetegn og levevilkår for borgere i udsatte positioner 
 • Den fagprofessionelles rolle som stilladserende for borgerens recoveryproces 
 • Socialpædagogisk relaterede indsatsformer 
 • Metoder der bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Modulet udbydes som et valgmodul på akademiuddannelsen i sundhedspraksis.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er primært for dig, der arbejder inden for socialpædagogikken eller psykiatrien. Du har muligvis en baggrund som social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent. Du vil gerne specialisere dig inden for socialpædagogik og psykiatri. Det kan du på dette modul. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende opnår færdigheder i og kompetencer til professionelt at deltage i samarbejdet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejdsområde.

Modulet har fokus på teorier og metoder i relation til det socialpædagogiske og psykiatriske felt.

Indhold: 

 • Systemisk tilgang i mødet med hhv. borger, pårørende og samarbejdspartnere 
 • Recovery, rehabilitering og empowerment som tilgange til arbejdet i feltet 
 • Socialpædagogiske indsatsformer 
 • Arbejdsmiljø i forhold til arbejdet indenfor dette felt.

Læringsmål

Viden og forståelse 

 • Den studerende skal have viden om og forståelse for det borgernære omsorgs- og relationsarbejde i det socialpædagogiske og psykiatriske felt. 
 • Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for centralt anvendt teori og metode i tilknytning til socialpædagogik og psykiatri.

Færdigheder 

 • Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber, herunder forskellige tilgange til arbejdet 
 • Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i relation til socialpædagogisk og psykiatrisk arbejde – og kunne opstille samt vælge løsningsmuligheder, der giver kvalitet for borgerne 
 • Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger vedrørende socialpædagogiske og psykiatriske tilgange i det praksisnære arbejde i social- og sundhedssektoren – og kunne formidle løsningsmuligheder til borgere og samarbejdspartnere.

Kompetencer 

 • Den studerende skal kunne håndtere situationer i det praksisnære socialpædagogiske og psykiatriske arbejde 
 • Den studerende skal kunne deltage i et professionelt samarbejde med henblik på at sikre kvalitet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejde 
 • Den studerende skal i en struktureret sammenhæng kunne vurdere konkrete situationer med henblik på at kunne tage vare på sig selv og sikre professionel tilgang.
Hvordan bliver jeg vurderet på modulet?

Du afslutter modulet ved at aflevere en synopsis, som du mundtligt skal forsvare. Du vil blive bedømt internt efter 7-trins-skalaen.