Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Demens

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i sundhedspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på Akademi i sundhedspraksis

Tilmeld

Få viden om demenssygdomme, neuro- og socialpædagogiske metoder og lovgrundlaget for interventionen

Dette modul har fokus på den nyeste viden om demenssygdomme og demensomsorgen set i et neuropsykologisk- og socialpædagogisk perspektiv.

Du vil som studerende opnå kompetencer i at vurdere praksisnære problemstillinger i relation til borgere med demens og anvende en personcentreret tilgang samt bidrage til udviklingsorienterede tiltag i demensindsatsen i samarbejdet med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Demenssygdomme
 • Neuropsykologi og neuropædagogik
 • Socialpædagogiske teorier og metoder
 • Magt og etik i samarbejdet med borgere med demens og deres pårørende
 • Udviklingsorienterede tiltag i samarbejdet med borger med demens, pårørende samt tværfaglige samarbejdspartnere.

Modulet er et valgmodul på Akademiuddannelse i sundhedspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er primært for dig, der arbejder inden for social- og sundhed samt det pædagogiske område og møder borgere med demens og deres pårørende. Har du en baggrund som social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent eller lignende, kan dette være et modul for dig.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Modulet har fokus på den nyeste viden om demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv, herunder de sammenhænge der er mellem skader i hjernen grundet demens og den adfærd borgere med demens udviser. 

Den studerende tilegner sig kompetencer til at vurdere praksisnære problemstillinger i relation til borgere med demens, anvende neuropædagogiske såvel som socialpædagogiske metoder samt bidrage til udviklingsorienterede tiltag af demensindsatsen i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.
 

Indhold 

 • Teori og metode der knytter sig til følgende temaer: 
 • Demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv 
 • Samspillet mellem somatisk sygdom og demens 
 • Etik og magt i arbejdet med borgere med demens og deres pårørende 
 • Neuro - og socialpædagogiske metoder i samarbejde med borgere med demens 
 • Implementering af udviklingsorienterede tiltag i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Læringsmål

Viden og forståelse 

 • Den studerende skal have viden om og forståelse for demenssygdommenes kompleksitet i et neuropsykologisk perspektiv 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for samspillet mellem somatisk sygdom og demens 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for lovgrundlaget og forholdet mellem etik og magt i arbejdet med borgere med demens deres pårørende 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for social- og neuropædagogiske metoder i demensindsatsen 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for egen rolle i forhold til at bidrage til udviklingsorienterede tiltag i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Færdigheder 

 • Den studerende skal kunne anvende den nyeste viden i tilrettelæggelsen og udførelsen af pleje, omsorg og behandling af borgere med demens 
 • Den studerende skal i et tværfagligt samarbejde kunne anvende neuro- og socialpædagogiske metoder 
 • Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og mulige løsningsforslag til samarbejdspartnere og borgere med demens og deres pårørende. 

Kompetencer 

 • Den studerende skal professionelt kunne håndtere adfærdsændringer og symptomer hos borgere med demens i et fagligt og tværfagligt samarbejde.
 • Den studerende skal gennem en social- og neuropædagogisk indsats kunne bidrage til udviklingsorienterede tiltag og implementering af disse i demensindsatsen.
 • Den studerende skal kunne bidrage til og håndtere et professionelt samarbejde med de pårørende. 
Hvordan bliver jeg vurderet på modulet?

Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Intern censur og vurdering efter 7-trinsskalaen.