Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Innovativ praksis

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i sundhedspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på Akademi i sundhedspraksis

Tilmeld

Få viden om innovation og udvikling af nye løsninger i de tværfaglige indsatsområder

Dette moduls fokus er på udvikling af tværfaglige indsatsområder, eksempelvis velfærdsteknologi, demens, rehabilitering/recovery og sundhedsinnovation.

Du vil som studerende opnå kompetencer til at indgå i samskabelsesprocesser, der bidrager til implementering af udviklingsorienterede og innovative tiltag i relation til et udvalgt indsatsområde inden for eget praksisfelt.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Teori og metode relateret til samskabelse og innovation i relation til udforskning og udfordring af nuværende praksis
 • Indsigt i og forståelse for begreberne samskabelse og innovation
 • Hvordan du udarbejder en analyse af et konkret problem inden for et bestem områd, du gerne vil forbedre
 • Hvordan mennesker agerer i forandringsprocesser
 • Hvordan du afprøver og implementerer nye ideér.

Modulet er et valgmodul på akademiuddannelsen i sundhedspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er primært for dig, der arbejder inden for sundhedssektoren som for eksempel social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent. Du ønsker specialiseret viden og kompetencer til at skabe sammenhængende forløb for patienter. Dem får du på dette modul.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Modulet har fokus på udvikling af tværfaglige indsatsområder, eksempelvis velfærdsteknologi, demens, rehabilitering/recovery og sundhedsinnovation. 

Den studerende opnår kompetencer til at indgå i samskabelsesprocesser, der bidrager til implementering af udviklingsorienterede og innovative tiltag i relation til et udvalgt indsatsområde inden for eget praksisfelt.

Indhold 

 • Teori og metode der knytter sig til følgende temaer: 
 • Samskabelse og innovation i forhold til at udforske og udfordre nuværende praksis. 
 • Problemanalysen i relation til et udvalgt indsatsområde 
 • Mennesker i forandringsprocesser 
 • Afprøvning og implementering af nye tiltag 
 • Evaluering af egen og andres indsats i forhold til innovative tiltag.

Læringsmål

Viden og forståelse 

 • Den studerende skal have viden om og forståelse for begreberne samskabelse og innovation. 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for hvordan man i samskabelsesprocesser udarbejder en problemanalyse i relation til et udvalgt indsatsområde. 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for reaktioner hos mennesker i forandringsprocesser. 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for barrierer der kan opstå i afprøvnings- og implementeringsfasen 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for evaluering som en metode til at styrke implementeringen af de innovative tiltag. 

Færdigheder 

 • Den studerende skal kunne anvende teorier og metoder der fremmer samskabelses- og innovationsprocesser i egen praksis 
 • Den studerende skal kunne udarbejde en problemanalyse i relation til et udvalgt indsatsområde 
 • Den studerende skal kunne vurdere og anvende evalueringsmetoder i relation til implementeringen af tiltag i egen praksis.

Kompetencer 

 • Den studerende skal kunne deltage i samskabelses- og innovationsprocesser 
 • Den studerende skal kunne indgå i implementering af tiltag på grundlag af problemanalysen 
 • Den studerende skal kunne bidrage til evalueringen af tiltag, der er implementeret i egen praksis.
Hvordan bliver jeg vurderet på modulet?

Mundtlig prøve med udgangspunkt i en eksamensportfolio. Vurdering med intern censur efter 7-trins-skalaen.