Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i sundhedspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på Akademi i sundhedspraksis

Tilmeld

Få viden om kompleksitet i et specialiseret sundhedsvæsen

Dette modul har fokus på udfordringer og dilemmaer i en multikompleks social- og sundhedsfaglig praksis, hvor pleje og omsorg for borgere med eksempelvis flere konkurrerende lidelser, kulturelle mønstre og misbrug kræver specialiseret viden, erfaringer og kompetencer.

Du vil som studerende opnå kompetencer til vurdering og håndtering af multikomplekse problemstillinger med henblik på at styrke borgerens mestringsevne og handlekompetence.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Begreberne multisygdom og komorbiditet
 • Indsigt i og forståelse for betydningen af strukturerede observationer
 • Teorier og metoder relateret til understøttelse af borgerens mestring af multisygdom
 • Læring og udvikling af professionelle handlekompetencer relateret til multikompleks praksis
 • Paradokser og dilemmaer i multikompleks praksis.

Modulet er et valgmodul på akademiuddannelsen i sundhedspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er primært for dig, der arbejder med den ældre borger samt de multikomplekse borgerforløb. Hvis du har en baggrund som social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent, så kan dette være modulet for dig.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Modulet har fokus på udfordringer og dilemmaer i en multikompleks social- og sundhedsfaglig praksis, hvor pleje og omsorg for borgere med eksempelvis flere konkurrerende lidelser (somatiske såvel som psykiske), kulturelle mønstre og misbrug kræver specialiseret viden, erfaringer og kompetencer. 

Den studerende tilegner sig kompetencer til vurdering og håndtering af multikomplekse problemstillinger med henblik på at styrke borgerens mestringsevne og handlekompetence.  

Indhold 

Teori og metode der knytter sig til følgende temaer: 

 • Multisygdom – med fokus på koblingen af strukturerede observationer
 • Borgerens mestring af multisygdom i et specialiseret sundhedsvæsen
 • Redskaber til prioritering af opgaver i forhold til borgerens samlede situation
 • Analyse og refleksion af paradokser og dilemmaer i en multikompleks praksis
 • Læring og udvikling af handlekompetence i en multikompleks praksis.

Læringsmål

Viden og forståelse

 • Den studerende skal have viden om begrebet multisygdom og forståelse for koblingen af de strukturerede observationer 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for de reaktioner borgere med multisygdom udviser og for borgerens muligheder for at mestre multisygdom i et specialiseret sundhedsvæsen 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for redskaber, der kan anvendes med henblik på at prioritere opgaver i forhold til borgerens samlede situation 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for dilemmaer, der opstår i en multikompleks praksis 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for læreprocesser, der skaber udvikling af handlekompetence i en multikompleks praksis.

Færdigheder 

 • Den studerende skal kunne anvende viden om multisygdomme til at skabe overblik over den multisyge borgers komplekse situation 
 • Den studerende skal kunne anvende metoder, der kan støtte borgeren i at mestre multisygdom 
 • Den studerende skal kunne vurdere og anvende metoder der skaber udvikling af handlekompetence i en multikompleks praksis.

Kompetencer 

 • Den studerende skal kunne håndtere problemstillinger i relation til borgerens mestring af multisygdom 
 • Den studerende skal kunne samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere i forhold til håndteringen af multisygdom i et specialiseret sundhedsvæsen 
 • Den studerende skal kunne bidrage til læring og udvikling af handlekompetence i en multikompleks praksis.
Hvordan bliver jeg vurderet på modulet?

Mundtlig prøve på baggrund af et kort individuelt projekt. Intern censur og vurdering efter 7-trinsskalaen