Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Socialpædagogik og psykiatri

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i sundhedspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på Akademi i sundhedspraksis

Tilmeld

Få viden om arbejdet med borgere i udsatte positioner og forstå disses levevilkår

Dette moduls fokus er på borgere i udsatte positioner og de levevilkår, der kendetegner disse grupper af borgere.

Du opnår som studerende kompetencer til professionelt at deltage i samarbejdet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejdsområde med inddragelse af borgeren, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Kendetegn og levevilkår for borgere i udsatte positioner
 • Den professionelles møde med borger i udsatte positioner
 • Socialpædagogisk relaterede indsatsformer
 • Metoder der bidrager til et godt arbejdsmiljø

Modulet er et valgmodul på akademiuddannelsen i sundhedspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er primært for dig, der har interesse for borgere med socialpædagogiske eller psykiatriske problemstillinger.

Hvis du har en baggrund som social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent og arbejder med socialt udsatte eller borgere med psykisk sygdom, kan dette være modulet for dig.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende opnår kompetencer til professionelt at deltage i samarbejdet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejdsområde med inddragelse af borgeren, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

Modulet har fokus på teorier og metoder i relation til det socialpædagogiske og psykiatriske felt.

Indhold: 

 • Borgere i udsatte positioner – kendetegn og levevilkår
 • Relationens betydning for det professionelle møde med borgere i udsatte positioner
 • Mentaliseringsbaseret omsorg og pædagogik
 • Styrkelse af borgerens handlekompetence
 • Arbejdsmiljø i relation til arbejdet i det psykiatriske og socialpædagogiske felt.

Læringsmål

Viden og forståelse 

 • Den studerende skal have viden om de kendetegn, der karakteriserer borgere i udsatte positioner, og forståelse for den rolle fagpersonen har i forhold til at støtte borgeren i at finde løsninger, der bidrager til et meningsfuldt liv
 • Den studerende skal have viden om relationel kompetence
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for hvordan mentaliseringsbaseret omsorg og pædagogik kan styrke og fremme borgerens handlekompetencer
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for metoder der kan bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Færdigheder 

 • Den studerende skal kunne anvende forskellige kommunikative metoder i samarbejde med borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere
 • Den studerende skal kunne anvende mentaliseringsbaseret omsorg og pædagogik i forhold til at understøtte borgerens handlekompetencer
 • Den studerende skal kunne anvende forskellige metoder der bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Kompetencer 

 • Den studerende skal kunne håndtere praksisnære problemstillinger i relation til borgere i udsatte positioner, borgernes pårørende og øvrige samarbejdspartnere
 • Den studerende skal kunne håndtere konflikter, der kan opstå i mødet med borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere
 • Den studerende skal bidrage til udvikling af et godt arbejdsmiljø.
Hvordan bliver jeg vurderet på modulet?

Du afslutter modulet med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Intern censur og vurdering efter 7-trinsskalaen.