Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Palliativ indsats med fokus på mellemmenneskelige aspekter

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Palliation

Tilmeld

Gå i dybden med de medmenneskelige aspekter af den palliative indsats

 • Styrk dit samspil og din kommunikation med familien til den døende.  
 • Få indsigt i kulturelle, sociale og samfundsmæssige forståelser for død og lindring.  

Hvis du arbejder med palliation, har du brug for stor medmenneskelig indsigt og viden om de tanker, mennesker kan gøre sig ved uhelbredelig sygdom. Med viden om forskellige kulturelle tilgange til død og lindring og den eksistentielle påvirkning, som uhelbredelig sygdom kan have, står du bedre rustet til at fremme livskvaliteten hos døende mennesker og deres familie. 

Den viden får du på modulet Palliativ indsats - med fokus på mellemmenneskelige aspekter. Du får mulighed for at gå i dybden med de mellemmenneskelige aspekter af den palliative indsats. 

Det vil gøre dig stærkere, når du skal håndtere beslutninger vedrørende kliniske problemstillinger i samarbejde med den uhelbredeligt syge og de pårørende. Du sikrer, at du får fokus det mellemmenneskelige aspekt i din pleje og behandling.   

Det lærer du på modulet: 

 • Om døden og lindring set fra flere perspektiver: Samfund og hverdagsliv, kultur, religion og eksistentialisme.  
 • At føre samtaler om liv og død. 
 • Om familien - både børn, unge og ældre. 
 • At koordinere et behandlingsforløb, de organisatoriske udfordringer og kliniske retningslinjer, du skal tage hensyn til. 
 • At samarbejde om det mellemmenneskelige aspekt på tværs af fagligheder og sektorer. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig til fagprofessionelle inden for sundhedsområdet, som arbejder med palliation - eller ønsker at komme til det. Du kan være sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, radiograf, bioanalytiker eller på anden vis ansat i sundheds- og socialsektoren. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering   

Viden   

 • kan beskrive, formulere og formidle forskellige konkrete tiltag i forhold til de mellemmenneskelige aspekter inden for tværfaglig palliativ indsats.   
 • kan reflektere over de valgte problemstillinger på en måde, der synliggør den studerendes forståelse for, at der kan anlægges forskellige relevante perspektiver på de mellemmenneskelige aspekter i den tværfaglige palliative indsats.    

Færdigheder   

 • kan dokumentere, formulere og formidle problemstillinger, som relaterer sig til tværfaglig palliativ indsats - især med fokus på de mellemmenneskelige aspekter.   
 • kan dokumentere, analysere og vurdere komplekse problemstillinger i forhold til de mellemmenneskelige aspekter i pleje og behandling af uhelbredeligt syge og døende mennesker.   
 • kan søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold.    

Kompetencer   

 • kan håndtere beslutninger omhandlende kliniske problemstillinger i samarbejde med den uhelbredeligt syge og dennes pårørende.   
 • kan træffe og fagligt begrunde beslutninger med fokus på de mellemmenneskelige aspekter i pleje og behandling af uhelbredeligt syge og døende mennesker.  
 • kan indgå i udviklingsarbejde og samarbejde med andre fagpersoner omkring problemstillinger med fokus på mellemmenneskelige aspekter i den palliative indsats.   

Indhold   

 • Dødens betydning i samfundet og hverdagslivet.  
 • Kulturelle og religiøse forståelser af død og lindring.  
 • Patientologi.  
 • Samtaler om liv og død.  
 • Familien - pårørende herunder børn, unge og ældre.  
 • Eksistentiel, spirituel og religiøs lidelse og lindring.  
 • Organisatoriske udfordringer - forløbskoordinering - kliniske retningslinjer.  
 • Samarbejde og formidling tværfagligt og tværsektorielt.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen.