Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Palliativ indsats - symptomlindring og evidensbaseret praksis

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 5

Fagområde: Palliation

Tilmeld

Få viden om, hvordan du øger livskvalitet for uhelbredeligt syge og døende

 • Få indsigt i evidensbaserede metoder i symptomlindring hos døende. 
 • Bliv klogere på de sidste levedøgn - og hvordan du skal forholde dig til lidelse og død i dit arbejde. 

Livskvalitet er vigtig. For alle. Og især når man står på livets sidste trin. Som fagprofessionel i den palliative indsats er det dit job at skabe de bedst mulige betingelser for de uhelbredeligt syge og døende, så de kan mærke kvaliteterne i livet på trods af sygdom og smerter.    

På modulet vil du få indsigt i, hvordan du hjælper den uhelbredeligt syge eller døende til at mestre sine livsbetingelser - også i livets sidste dage. Og du lærer, hvordan du kan støtte og hjælpe med at skabe aktiviteter, som giver mening i livet for den syge eller døende. Desuden får du viden om, hvordan du kan lindre den syge eller døendes symptomer med evidensbaseret praksis. 

Det kan du bruge i dit arbejde, så du står som en stærk støtte for patienten og ved, hvad du skal gøre i patientens sidste dage, eller når den syge eller døende lider.     

Det lærer du på modulet: 

 • Om livskvalitet og meningsfulde aktiviteter og mestringsstrategier hos uhelbredeligt syge og døende mennesker. 
 • Om indsatsen ved dyspnø, smerte, træthed og gastroentestinale symptomer. 
 • Om evidens i den palliative indsats. 
 • Om juridiske og sociale aspekter. 
 • Om lidelse og død - de sidste levedøgn. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig Diplom - i Professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig til fagprofessionelle inden for sundhedsområdet, som arbejder med palliation - eller ønsker at komme til det. Du kan være sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, radiograf, bioanalytiker eller på anden vis ansat i sundheds- og socialsektoren. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

 

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • kan beskrive, formulere og formidle forskellige konkrete tiltag i forhold til lindring af fysiske symptomer og lidelser især ved komplekse tilstande inden for tværfaglig palliativ indsats.  
 • kan reflektere over de valgte problemstillinger på en måde, der synliggør den studerendes forståelse for, at der kan anlægges forskellige relevante perspektiver til lindring af lidelse ved komplekse tilstande i den tværfaglige palliative indsats.   

Færdigheder  

 • kan dokumentere, analysere og vurdere komplekse problemstillinger i forhold til symptomlindring ved fysiske symptomer og lindring af lidelse hos uhelbredeligt syge og døende mennesker.  
 • kan dokumentere, formulere og formidle problemstillinger og handlemuligheder, som relaterer sig til tværfaglig palliativ indsats - ved komplekse tilstande og lindring af lidelse.  
 • kan søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur, samt undersøgelses- og forskningsresultater, med relevans for modulets faglige indhold.  

Kompetencer   

 • kan træffe og fagligt begrunde beslutninger med fokus på lindring af fysiske symptomer og lidelse ved komplekse tilstande hos uhelbredeligt syge og døende mennesker.  
 • kan indgå i udviklingsarbejde og samarbejde med andre fagpersoner omkring problemstillinger ved komplekse tilstande og lindring af lidelse i den palliative indsats.

Indhold  

 • Livskvalitet og meningsfulde aktiviteter og mestringsstrategier hos uhelbredeligt syge og døende mennesker.  
 • Indsats ved dyspnø, smerte, træthed, gastroentestinale symptomer.  
 • Evidens og palliativ indsats.  
 • Juridiske og sociale aspekter. 
 • Lidelse og død - de sidste levedøgn.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen. 

Tilmelding

Vi samarbejder med UCL om modulet, og derfor skal du tilmelde dig hos UCL. Find flere informationer om modulet og tilmeld dig det ved at klikke på knappen herunder.