Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis – specielle sår

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Såruddannelse

Tilmeld

Få nyeste viden om behandling af specielle sår og få værktøjerne til at arbejde med konkrete udviklingsprojekter

At arbejde med specielle sår handler ikke bare om at have den faglige viden til at behandle patientens sår korrekt. Det er lige så vigtigt, at du kan anvende udviklingsmetoder og forskningsresultater til at styrke din egen og dine kollegers praksis. På den måde kommer din ekspertise ikke bare dine patienter til gavn, men også dine kolleger.

Du vil på modulet fordybe dig i identifikation og behandling af en række specielle sår under overskriften; "Mennesket med specielle sår". Formålet er selvfølgelig at udvikle din konkrete sårpraksis, men undervisningen giver dig også et fagligt grundlag for at arbejde med udviklingsprojekter og forskning i relation til konkret sårbehandling.

Foruden at få de faglige kompetencer til at forebygge og behandle mennesker med specielle sår, så vil du arbejde med udviklingsprojekter i relation til konkret sårbehandling. Det udviklingsarbejde gør dig både i stand til at evaluere praksis og strategier for behandling af specielle sår, men åbner også døren for, at du kan arbejde med konkrete udviklingsprojekter.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at indgå både i udviklingsprojekter og professionspraksis inden for specielle sår
 • Hvordan arbejdsprocessen er i udviklingsprojekter; fra udarbejdelse af projektbeskrivelser, det metodiske arbejde i udviklingsprojekter til forståelsen af organisatoriske og politiske rammer i udviklingsarbejde.
 • Bliv i stand til at evaluere, formidle og implementere udviklingsarbejde inden for sårbehandling.
 • Få styrket din viden og faglige handlekompetencer til at forebygge og behandle mennesker med specielle sår.
 • Bliv kvalificeret til at evaluere strategier, der kan fremme effektfuldt samarbejde mellem de sundhedsprofessionelle, der arbejder med mennesker og specielle sår
 • Få viden om vurdering og principper for behandling af cancersår, infektioner i huden, kroniske sår, akutte og traumatiske sår for bare at nævne en håndfuld.
 • Hvordan du reflekterer over beslutninger omkring behandling, yderligere undersøgelse af huden samt vurdere henvisning til specialister.

Modulet er et valgmodul på Sundhedsfaglig diplom i professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Du kan læse mere om den sundhedsfaglige diplomuddannelse med fokus på sår i folderen her.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder med behandling af sår eller vil gerne udvikle din ekspertise inden for sårbehandling. Det gælder både den praktiske sårbehandling, men også arbejdsprocessen i udviklingsprojekter inden for sårbehandling. Efter dette modul vil du være klædt fagligt på til at behandle de fleste specielle sår – eller indgå i samarbejde om specialiseret sårbehandling.

Adgangskrav

For at følge modulet, skal du have en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får

Viden

 • kan demonstrere viden om og reflektere over grundlaget for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis i relation til specielle sår
 • kan demonstrere viden om og indsigt i videnskabsteori, udviklings- og forskningsmetodik, herunder undersøgelsesmetoder i udviklingsarbejde omkring mennesket med specielle sår
 • kan demonstrere viden om og forståelse for udviklingsbaseret praksis samt formidlings- og implementeringsstrategier i projektarbejde omhandlende mennesket med specielle sår.


Færdigheder

 • kan anvende udviklings- og forskningsresultater i relation til praksis
 • kan søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater af relevans for praksis – her mennesket med specielle sår.


Kompetencer

 • kan håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis, herunder etiske og juridiske aspekter i sårbehandlingen
 • kan håndtere og reflektere over valg af teoretisk forståelsesramme, metodeovervejelser samt analysemetoder i udviklingsarbejder i praksis - her specielle sår
 • kan påtage sig ansvar for at planlægge og indgå i samarbejde udviklingsarbejde i praksis omkring mennesker med specielle sår.

Indhold

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis
 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Metoder i udviklingsprojekter
 • Organisatoriske og politiske rammer – herunder etiske og juridiske aspekter i udviklingsarbejde
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde
 • Styrkelse af viden og faglige handlekompetencer til at forebygge og behandle mennesker med specielle sår
 • Kvalificeres til at evaluere strategier, der kan fremme effektfuldt samarbejde mellem de sundhedsprofessionelle, der arbejder med mennesker og specielle sår
 • Epidemiologi og patofysiologi af hudcancer i relation til tumorens udvikling, primære hudtumorer, tumor infiltration af huden, der stammer fra lokaludviklet tumor, metastaser eller recidiv, principperne for medicinsk og palliativ behandling af hudtumorer, viden om principper for behandling af cancersår
 • Epidemiologien ved forskellige hudsygdomme, hudens allergiske reaktioner og eksem
 • Almindeligt forekommende infektioner i huden, immunologiske sår, primære og sekundære (vaskulitter)
 • Diagnosticering og vurdering af almindeligt forekommende hudsygdomme og hudproblemer ved sårbehandling
 • Principper og redskaber til vurdering af behandling af allergier, infektioner, hudsygdomme og til forebyggelse og behandling af hudsygdomme
 • Vurdering af kroniske sår herunder tegn på infektion, vurdering og håndtering af eksudat, fremmedlegemer,fistler, forbindstyper og andre terapier
 • Traumatiske sår, fysiologi ved akutte sår, chok, blødning og mekanismerne der er forbundet med skader
 • Vurdering af patienten med det akutte, traumatiske eller kroniske sår herunder mekanismer, timing og omgivelserne, anatomisk lokalisering, kontrol af blødning, inspektion, palpation, eksploration, neurovaskulær undersøgelse og omfanget af bevægelsesindskrænkning
 • Behandling af det akutte sår herunder oprensning, debridement, metoder og materialer til at lukke såret, brugen af antibiotika samt tetanus profylakse
 • Refleksion over beslutninger omkring behandling, yderligere undersøgelse af huden samt vurdere henvisning til specialister.
Hvordan bliver jeg vurderet til modulet?

Du vil få en individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7- trins- skalaen.

Hvornår udbydes modulet?

Modulet i specielle sår udbydes i forår 2018 og 2019 samt efterår 2020.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte vores faglige leder Pia Toft Assenholm. Du finder hendes kontaktoplysninger lige her.