Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Sensorik

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i Gastronomi

ECTS: 10

Tilmeld

Forstå og lær at bruge sensorik til at forbedre måltider 

 • Få indsigt i sansernes fysiologi, psykologi og sociologi. 
 • Lær, hvordan du kan bruge sensorik til at optimere helhedsoplevelsen af et måltid. 

Arbejder du til daglig med mad, er der løbende behov for, at du kan udvikle og forbedre måltider for din målgruppe. Ved at forstå og blive bedre til at vurdere, hvordan sanserne påvirker madoplevelsen, vil du kunne forbedre kvaliteten.   

Sensorik bliver påvirket af mere end det umiddelbart at smage, lugte, se og føle maden. Sansernes historik og kultur samt fysiologi og psykologi spiller ind.  

På modulet Sensorik får du indblik i de faktorer, som påvirker oplevelsen af et måltid. Du omsætter den teoretiske viden til praksis, så du bliver bedre til at bruge dine sanser. Du lærer at planlægge og gennemføre analyser og at beskrive og dokumentere en fødevares og et måltids sensoriske egenskaber.  

Alt i alt styrker det dine evner til at udnytte dine egne sanser til at skabe bedre måltider for andre.  

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Sanserne fysiologi, psykologi og sociologi. 
 • Tilsmagning. 
 • Kvalitetsbegreber i forhold til fødevarer. 
 • Sensoriske testmetoder, vurdering af resultater og oprettelse af smagspaneler. 
 • Måltidets æstetik og kvalitet, måltidskulturer og måltidets sociologi. 

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i gastronomi, men kan også tages selvstændigt.  

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der har en madfaglig baggrund som for eksempel detailslagter, gastronom, bager, ernæringsassistent eller tjener.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.
 

 

Det står der i studieordningen

Formål

Den studerende opnår viden om sansernes fysiologi, psykologi og sociologi, og om hvordan man anvender viden om sensorik til at optimere helhedsoplevelsen af et måltid. 

Viden og forståelse 

Den studerende 

 • skal have udviklingsbaseret viden om sansernes historik og kultur samt sansernes fysiologi og psykologi. 
 • skal have forståelse for samspillet mellem sansernes fysiologi. 
 • skal kunne forstå, hvordan sensoriske testmetoder kan anvendes i praksis. 
 • skal have udviklingsbaseret viden om måltidskulturer og måltidets sociologi. 
 • skal kunne forstå praksis og central anvendt teori for, hvordan testresultater anvendes til madfremstilling og tilsmagning. 
 • skal kunne forstå, hvordan tilgang til madfremstilling og tilsmagning i praksis kan optimere helhedsoplevelsen af et måltid for brugeren. 

Færdigheder 

Den studerende 

 • skal kunne vurdere testresultater og vælge løsninger, der øger måltidets sansemæssige kvalitet. 
 • skal kunne identificere sansemæssige problemer, løse disse og være i stand til at formidle disse færdigheder til samarbejdspartnere og brugere. 
 • skal kunne anvende forskellige parametre til at optimere det samlede gastronomiske indtryk af måltidets kvalitet. 

Kompetencer 

Den studerende 

 • skal kunne planlægge og gennemføre sensoriske analyser og dokumentere en fødevares eller et måltids sensoriske egenskaber. 
 • skal kunne håndtere, beskrive og vurdere æstetiske kvaliteter ved måltidet. 
 • skal være i stand til at indgå i udviklingsorienterede processer i beskrivelsen af måltidet. 
 • skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis til beskrivelse af arbejdsprocesser. 

Indhold

 • Sensorik. 
 • Sansernes fysiologi - smag, duft, syn, hørelse og følelse. 
 • Sansernes psykologi og sociologi. 
 • Tilsmagning. 
 • Fødevarer, kvalitetsbegreber. 
 • Sensoriske testmetoder - diskriminative, deskriptive og affektive/kognitive. 
 • Vurdering af sensoriske testresultater. 
 • Oprettelse af sensoriske smagspaneler. 
 • Måltidets æstetik og kvalitet - æstetikkens grundelementer, form og funktion. 
 • Måltidskulturer og måltidets sociologi. 
 • Måltidets kvaliteter.

Se hele studieordningen for diplomuddannelsen i beskæftigelse.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt. Ekstern censur.