Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Almen uddannelse i sløjd - sløjdlæreruddannelsen

01. Vælg område02. Vælg uddannelse

03. Vælg modul/kursus

04. Tilmeld

Bliv klædt på til at undervise i sløjdlokalet 

Selvom skolefaget sløjd er blevet afløst af det nye fag, Håndværk og design, er der stadig brug for faglige kompetencer indenfor sløjdfaget. Derfor er almen uddannelse i sløjd både aktuelt, relevant og kompetencegivende i forhold til fremtidens undervisningsfag, Håndværk og design.

Almen uddannelse i sløjd har til formål at uddanne lærere, pædagoger og andre til at varetage undervisning i sløjd som fag, som arbejdsform i andre fag i skolen samt som aktivitet i SFO’er, i institutioner med videre.

I uddannelsen indgår et obligatorisk kursus, Sikkerhed ved maskiner, hvor der gives et grundlæggende kendskab til de almindeligt forekommende arbejdsfunktioner ved betjening af båndsav, rundsav og tykkelses-høvl/afretter. Dette kursus er et krav til alle undervisere, der benytter sløjdafdelingens maskiner i forbindelse med undervisningen.

Som studerende skal du:

 • Tilegne dig kundskaber og færdigheder om fagets indhold og arbejdsformer.
 • Blive i stand til at anvende sløjd som arbejdsform i andre undervisningsfag og i andre pædagogiske sammenhænge.
 • Tilegne dig indsigt i fagets didaktik.
 • Blive i stand til at opbygge en arbejdsform, der sætter dig i stand til at udvikle dig i takt med nye undervisningsmæssige tendenser og vilkår.
 • Opnå indsigt i det praktiske arbejdes kulturhistorie, herunder dets værdi for den alsidige personlighed og for fællesskab og samfund.

Fakta om uddannelsen

 • Type : Andre uddannelser
 • Beliggenhed : UC SYD, Stengårdsvej 133-146, 6705 Esbjerg.
 • ECTS : 60
 • Varighed : Typisk 2 år på deltid.
 • Økonomi : 59.400 kr. (betales i 4 rater). Man skal påregne udgifter til bøger og materialer.
 • Adgangskrav : Gymnasial ungdomsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer kombineret med to fag på C-niveau. Derudover skal du have mindst to års erhvervserfaring inden for undervisning eller andet pædagogisk arbejde.

Praktiske informationer

Undervisningens omfang

Du kan tage uddannelsen samtidig med, at du er i arbejde. Samlet svarer uddannelsen til 1 studieårsværk, der er lig med en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år, men du kan kun tage uddannelsen på deltid. Oftest gennemfører deltagerne uddannelsen på to år, men du kan vælge at læse over en endnu længere periode.

Vi mødes i Esbjerg én gang om ugen gennem to år samt i fire heltids-studieuger. Hertil kommer eksamen. Det bliver til 500 undervisningstimer inklusiv eksamen. Der undervises typisk seks timer pr. undervisningsgang.

Sådan tilmelder du dig

Du kan vælge at tage hele sløjdlæreruddannelsen, eller du kan vælge at læse et eller flere af de enkeltfag, som uddannelsen består af. Hvis du ønsker at læse hele sløjdlæreruddannelsen, skal du trykke på ’læs mere’ nedenfor. Herefter kan du tilmelde dig.

Ønsker du kun at læse et eller flere enkeltfag, kan du finde en oversigt over fagene og tilmelde dig her.

Adgangskrav

For at komme ind på Almen uddannelse i sløjd/sløjdlæreruddannelsen skal du have afsluttet en gymnasial ungdomsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer kombineret med to fag på C-niveau. 

Derudover skal du have mindst to års erhvervserfaring inden for undervisning eller andet pædagogisk arbejde.

Økonomi 

Almen uddannelse i sløjd/sløjdlæreruddannelsen skal betales af dig selv eller din arbejdsgiver. I særlige tilfælde har du mulighed for at få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Det kan du læse mere om på www.svu.dk.

Øvrige informationer

Da UC SYD har en særlig regional forpligtelse til at udbyde Almen uddannelse i sløjd for hele Jylland, Fyn og øerne, kan vi mod betaling arrangere overnatning på Sløjdherberget i forbindelse med kurset.

Tilmeld dig sløjdlæreruddannelsen

Læs mere om og tilmeld dig uddannelsen.

Sløjdlæreruddannelsen - tilmelding til hele uddannelsen

ECTS: 60

Læs mere

Har du spørgsmål? Kontakt os

Lone Holst

Chefkonsulent

Lone Houmann Holst (LHHO)

Lone er er faglig leder af UC SYDs pædagogiske efter- og videreuddannelse for pædagoger, lærere, institutionsledere og ansatte i kommunernes forvaltninger. Hun er uddannet folkeskolelærer og cand. pæd. i generel pædagogik.