Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Børn og unges kultur

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

ECTS: 10

Tilmeld

Få bedre forståelse for børn og unges kultur og inddrag den i din formidling  

 • Lær at arbejde med børn og unges udtryksformer i dit arbejde med formidling af kunst og kultur. 
 • Bliv bedre til at sondre mellem kultur for, med og af børn både historisk og aktuelt. 

Der er ofte en barriere mellem klassisk kunstformidling og ungdomskultur. På dette modul kommer du helt ned i børnehøjde og får en forståelse for børne- og ungdomskultur som præmis for din formidling af kunst og kultur. 

At kunne se kunst og kultur med børn og unges øjne kan trænes. På modulet bliver du introduceret for både teorier og praktisk forståelse for formidling af kunst og kultur til børn og unge.  

Med kendskab til begreber fra børnekultur- og ungdomsforskning arbejder du på modulet med kulturformidling i konkrete projekter. Det betyder blandt andet også, at du lærer at anvende elementære udtryksformer fra børns og unges kultur- og kunstliv i din egen formidlingspraksis. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær hvordan børn og unges kultur kan bruges som præmis for at formidle kunst og kultur. 
 • Bliv bedre til at inddrage forskellige udtryksformer fra børn og unges kultur- og kunstliv i din planlægning og formidling af kultur- og kunstprojekter. 
 • Lær at analysere kunst- og kulturformidlingspraksis ved hjælp af begreber fra børnekultur- og ungdomskulturforskningen. 

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i formidling af kunst og kultur for børn og unge, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er for dig, der gerne vil have en bedre og mere mangfoldig forståelse af børn og unges kultur. Samtidig vil du gerne udvikle en teoretisk og praktisk orienteret værktøjskasse til kultur- og kunstformidling. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål  

Det er modulets formål, at den studerende på et teoretisk og kunstnerisk praktisk grundlag introduceres til forståelse af børn og unges kultur som præmis for udvikling af egen formidling af kunst og kultur. 

Mål for læringsudbytte  

Kompetencemål:

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at formidle et praksisbaseret og teoretisk reflekteret indblik i børns og unges kultur med henblik på at udvikle kunst- og kulturformidling.  

For at opnå disse kompetencer skal den studerende have viden og færdigheder  

Viden:

 • Teori om børns og unges kultur samt barndoms- og ungdomsbegreberne i et historisk perspektiv.  
 • Teori om børnekulturforskning historisk og aktuelt, herunder sondringen mellem kultur for, med og af børn. 
 • Kulturformidling med afsæt i børns og unges kultur, herunder kendskab til konkrete projekter.  

Færdigheder: 

 • Kan analysere kunst- og kulturformidlingspraksis ved hjælp af begreber fra børnekultur- og ungdomskulturforskningen.  
 • Kan reflektere over forholdet mellem kultur for, med og af børn og unge.  
 • Kan anvende elementære udtryksformer fra børns og unges kultur eller eget kunstneriske og kulturelle repertoire.

De vigtige detaljer

På denne side finder du alt hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter.