Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Dialogbaseret formidling af kunst og kultur

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler: Formidling af kunst og kultur

Tilmeld

Lær at gøre børn og unge til aktive deltagere i din formidling af kunst og kultur

 • Få det teoretiske og metodiske fundament for at arbejde med dialogbaseret formidling af kunst og kultur.
 • Lær at analysere og reflektere over andres og din egen dialogbaserede formidling for at udvikle nye oplevelser.

Hvordan inddrager du bedst børn og unge i kulturlivet og kunsten? Én af væsentligste og mest krævende måder er dialogen. Dialog forpligter dig og deltagerne, og den gør din formidling mere engagerende. Der skal mere til end de obligatoriske retoriske spørgsmål, men der er mange muligheder for dialog i formidling, og med dette modul får du inspiration til at lede dialogen kvalificeret.

Dialogisk formidling er noget alle har erfaring med. Du vil få en teoretisk og metodisk forståelse for din egen praksis. Du vil blive præsenteret for eksempler på andres praksis, og så bliver du tilskyndet til at udvikle dit eget arbejde.

Refleksion og udvikling er nøgleegenskaber, når det kommer til at udvikle dialogbaseret formidling. Derfor er det selvsagt en del af undervisningen på modulet. Det vil både gøre dig bedre i stand til at forstå andres kunst- og kulturoplevelser, det vil styrke din egen udvikling af dialogbaseret formidling, og det vil styrke jer som deltageres oplevelser af kunst, kultur, hinanden og sig selv.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at udvikle og skabe dialogbaseret kunst- og kulturformidling for og med børn og unge.
 • Få indsigt i forskellige teorier og metoder til dialogbaseret kunst- og kulturformidling med børn og unge.
 • Hvordan du analyserer og vurderer egne og andres dialogbaserede formidling.
 • Lær, hvordan du anvender og reflekterer over de forskellige metoder til dialogbaseret formidling af kunst og kultur.
 • Bliv i stand til at reflektere over andres dialogiske formidling af kunst og kultur for børn og unge.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i formidling af kunst og kultur for børn og unge, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er skræddersyet dig, der arbejder eller ønsker at arbejde med dialogbaseret formidling af kunst og kultur. Med dette modul vil du både kunne analysere, reflektere og anvende dialogbaserede tilgange i dit formidlingsarbejde. Du arbejder formentlig som museumsansat, bibliotekar, kulturkonsulent, lærer eller pædagog.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Det er formålet at den studerende med praktisk og teoretisk indblik i dialogbaseret formidling af kunst og kultur, udvikler egen dialogisk praksis og kan håndtere implikationer i indhold og tilrettelæggelse af kunst- og kulturformidling.

Mål for læringsudbytte
Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • udvikle og skabe en dialogbaseret kunst- og kulturformidling for og med børn og unge

For at opnå disse kompetencer skal den studerende have viden og færdigheder

Viden

 • Indsigt i forskellige teorier og metoder om dialogbaseret kunst- og kulturformidling med børn og unge

Færdigheder

 • Kan analysere og vurdere egne og andres dialogbaserede formidling
 • Kan anvende og reflektere over relevante metoder til dialogbaseret formidling af kunst og kultur.
 • Kan reflektere over egen og andres dialogisk formidling af kunst og kultur for børn og unge.