Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Formidling af kunst og kultur

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

ECTS: 10

Tilmeld

Lær at formidle kunst og kultur til børn og unge  

 • Få en række kunst- og kulturbegreber, som styrker din formidling til målgruppen børn og unge. 
 • Lær en række formidlingsgreb og -metoder. 

Kunst og kultur er for alle i dag - men det er desværre ikke alle, der deltager. Du vil fænge børns engagement og interesse for kunst og kultur, men du skal bruge den rette værktøjskasse. På modulet i formidling af kunst og kultur lærer du gennem praksis og teori at formidle kunst og kultur i øjenhøjde med børn og unge. 

Med udgangspunkt i konkrete projekter lærer du at fange børn og unges interesse for kunst og kultur. Det gør du ved at anvende relevante formidlingsmæssige greb historisk og aktuelt. Du bliver dermed i stand til både at vurdere, begrunde og anvende empiri og teori om formidling til børn og unge. 

Ved modulets afslutning har du udviklet din egen tilgang til kunst- og kulturformidling, som du kan anvende i kunstneriske og kulturelle felter. Det gør dig til en bedre formidler, og det giver dig også en forståelse for den nuværende kunst- og kulturformidlingspraksis. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du udvikler din egen kunst- og kulturformidling. 
 • Lær at vurdere, begrunde og anvende empiri og teori om formidling til børn og unge. 
 • Hvordan det kulturpolitiske og praktiske formidlingsfelt har udviklet sig for at gøre din praksis tidssvarende. 

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i formidling af kunst og kultur for børn og unge, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er for dig, der gerne vil styrke din formidling af kunst og kultur til børn og unge. Samtidig vil du gerne udvikle en teoretisk og praktisk orienteret værktøjskasse til kultur- og kunstformidling. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Formål  

Det er modulets formål, at den studerende gennem praktiske og teoretiske indsigter arbejder med formidling af kunst og kultur i aktuel og relevant politisk kontekst, og at den studerende udvikler rammesætning og metodegreb til en tidssvarende kunst- og kulturformidlingspraksis.  

Mål for læringsudbytte Kompetencemål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • udvikle egen kunst- og kulturformidling inden for ét eller flere praksisrelaterede kunstneriske/kulturelle felter. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende have viden og færdigheder  

Viden  

 • Kunst og kulturbegreber. 
 • Teorier og metoder til formidling af kunst og kultur.  
 • Relevante formidlingsmæssige greb historisk og aktuelt.  
 • Det kulturpolitiske og praktiske formidlingsfelt, der beskæftiger sig med børnekultur og ungekultur, herunder et kendskab til konkrete projekter. 

Færdigheder  

 • Kan vurdere, begrunde og anvende empiri og teori om formidling til børn og unge.  
 • Kan anvende elementære formidlingsmæssige greb som formidler af kunst og kultur til børn og unge.

De vigtige detaljer

På denne side finder du alt hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter.