Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Undersøgelse af formidlingspraksis

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

ECTS: 5

Tilmeld

Lær at undersøge og forstå formidlingspraksis inden for kunst og kultur  

 • Lær alle aspekter af undersøgelsesdesign fra udvikling, valg af metode, tilrettelæggelse og undersøgelse. 
 • Bliv bedre til at anvende undersøgelser til at udvikle praksis. 
 • Forstå begrænsninger og muligheder ved de forskellige undersøgelsesformer. 

Når du skal undersøge praksis, så bliver du nødt til at have en forståelse for betydningen af metodevalg, undersøgelsesdesign og resultater. Det får du på dette modul, hvor du kommer omkring både teori og anvendelse af undersøgelser af formidlingspraksis. 

Konsistens og reproducerbarhed er nøgleord inden for videnskabelige undersøgelser, og du vil på modulet lære, hvordan du kan skabe videnskabeligt konsistente og brugbare resultater med undersøgelser. Du vil også blive klædt på til at vurdere undersøgelsers validitet inden for emnerne kunst og kultur, samt hvilke betydninger og tolkninger, der kan tillægges resultaterne. 

Du vil blive klædt på til at vurdere en undersøgelses intention, genstand og metode samt undersøgelsens anvendelsesmuligheder. Det vil både styrke din evne til at udfordre og udvikle din praksis på baggrund af undersøgelser. Og du vil også kunne iværksætte dine egne undersøgelser af formidlingspraksis. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær om forskellige tilgange og metoder til at undersøge formidlingspraksis. 
 • Hvordan du redegør for muligheder og begrænsninger i forskellige undersøgelsesmetoder og -tilgange. 
 • Bliv bedre til at analysere og anvende undersøgelser til at udvikle formidlingspraksis inden for kunst og kultur. 

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i formidling af kunst og kultur for børn og unge, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er skræddersyet til dig, der arbejder eller ønsker at arbejde med pædagogik i et sted, hvor man skal kunne inddrage kulturforståelse i sin praksis. Her får du værktøjerne til at gøre det. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Formål  

Det er formålet, at den studerende på et teoretisk reflekteret grundlag får indblik i relevant undersøgelses-praksis og-metode i det kunst- og kulturformidlingsfaglige felt, med henblik på at kunne gennemføre og formidle egne metodiske og teoretisk konsistente undersøgelser i praksis.  

Mål for læringsudbytte Kompetencemål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at  

 • udvikle og tilrettelægge undersøgelsesdesign og begrunde metodevalg. 
 • anvende relevante undersøgelsesmetoder i analyse, vurdering og præsentation af egen eller andres kunst- og kulturformidlingspraksis. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende have viden og færdigheder  

Viden  

 • Forståelse af forskellige tilgange og metoder til at undersøge formidlingspraksis. 
 • Viden om forskellige videnskabsgrene, der beskæftiger sig med kunst, kultur og formidling.  

Færdigheder  

 • Kan identificere forholdet mellem en undersøgelses intention, genstand og metode samt undersøgelsens anvendelsesmuligheder.  
 • Kan redegøre for muligheder og begrænsninger i forskellige undersøgelsesmetoder. 
 • Kan analysere og vurdere egne og andres undersøgelsesresultater.

De vigtige detaljer

På denne side finder du alt hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter.