Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Dialogbaseret formidling af kunst og kultur

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler: Formidling af kunst og kultur

Tilmeld

Formål 

Det er formålet med modulet, at den studerende med praktisk og teoretisk indblik i dialogbaseret formidling af kunst og kultur udvikler egen dialogisk praksis, og kan håndtere implikationer i indhold og tilrettelæggelse af kunst- og kulturformidling.

Mål for læringsudbytte

Kompetencemål - som der står skrevet i studieordningen
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at udvikle og skabe en dialogbaseret kunst- og kulturformidling for og med børn og unge. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende have viden og færdigheder.

Viden 

  • Indsigt i forskellige teorier og metoder om dialogbaseret kunst- og kulturformidling med børn og unge 


Færdigheder 

  • Kan analysere og vurdere egne og andres dialogbaserede formidling 
  • Kan anvende og reflektere over relevante metoder til dialogbaseret formidling af kunst og kultur. 
  • Kan reflektere over egen og andres dialogisk formidling af kunst og kultur for børn og unge.