Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Tysk

Udbyder: Modul

Uddannelse: Enkeltfag fra læreruddannelsen

ECTS: 10

Tilmeld

Styrk din undervisning i tysk, og få formelle kompetencer i faget

Indholdet i undervisningen vil have fokus på fagdidaktik og praksistilknytning. Der vil indgå emner fra de fire kompetenceområder i tysk.

Tilknytningen til lærernes egen praksis, sikres gennem de forløb som skal afprøves mellem undervisningsgangene. 

Indhold: 

Undervisningen dækker elementer fra de fire kompetenceområder i tyskfaget: 

 • kommunikation, kultur og internationalisering
 • sprog
 • sprogtilegnelse 
 • fremmedsprogsdidaktik

I forløbet bliver der arbejdet med faglige og fagdidaktiske temaer rettet mod tyskfaget.

Indhold på forløbet tysk:

Grundlaget for undervisningen er aktuel fagprofessionel teori, praksis og forskning inden for de fire kompetenceområder med henblik på at udvikle lærerfaglige kompetencer, der sætter de studerende i stand til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle tyskundervisning i grundskolefagets kompetenceområder.

Der arbejdes blandt andet med:

 • teorier om interkulturel kommunikativ kompetence med særligt fokus på sproget tysk i en flerkulturel og flersproglig verden samt interkulturel didaktik og flersprogethedsdidaktik 
 • mundtlig og skriftlig kommunikation ud fra et funktionelt sprogsyn og et kommunikativt tilegnelsessyn
 • aktuel teori om sprogtilegnelsesprocesser, intersproglig udvikling og stilladseringsstrategier inden for de integrerede færdigheder lytte, læse, skrive og tale 
 • viden om og anvendelse af lærings- og kommunikationsstrategier med henblik på at fremme egen og elevernes sproglige bevidsthed, produktion og progression
 • praksisrettede undervisningsmetoder og undervisningsplanlægning, it-, medie- og læremiddeldidaktik samt undersøgende, kropsforankret og legende læring
 • udvikling af de studerendes hverdagssprog, klasserumssprog samt fagsprog
 • analyse af og refleksion over egen fremmedsprogsdidaktisk praksis.

Undervisningen i tysk på læreruddannelsen tilrettelægges som faglige læreprocesser, der gør de stude rende til reflekterende praktikere, der løbende arbejder med at tilegne sig aktuel viden og udvikle deres tyskundervisning.

Målgruppe

Uddannede lærere som underviser i faget, men mangler formel undervisningskompetence.

Tid og sted

Sted: Undervisningen foregår på UC SYD, campus Kolding, Universitetsparken 2, 6000 Kolding

Tidspunkter: Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem internater og onlineun-dervisning. På uddannelsen er der tre internater af tre dages varighed to i efteråret 23 og et i foråret 24. De tre internater udgør halvdelen af undervisningen. Den anden halvdel af undervisningen er online og er placeret på fredage kl. 8.30-14.30 fordelt over efteråret 23 og foråret 24. Der er i alt 120 timers undervisning.

Undervisningsdag online: onsdag

Der er undervisning på følgende datoer:

Efterår 23:
Onlineundervisning: kl.  8.30 – 14.30: d. 23/8, 4/10, 11/10, 1/11 og 6/12

Internater: tirsdag d. 19/9 kl. 10.00 – torsdag 21/9 kl. 13.00 og tirsdag d. 21/11 kl. 10.00 – torsdag den 23/11 kl. 13.00

Forår 24: 
Onlineundervisning: kl. 8.30 – 14.30: d. 17/1, 7/2, 28/2, 3/4 og 24/4

Internat: tirsdag den 5/3 kl. 10.00 – torsdag den 7/3 kl. 13.00

Derudover er der vejledning og eksamen.

Optagelseskrav

Optagelseskravene er, at du:

 • er læreruddannet
 • underviser i faget sideløbende

Dertil skal du opfylde minimum et af nedenstående kriterier:

 • have minimum 2 års undervisningserfaring i det pågældende fag
 • opfylde det gymnasiale adgangskrav

Bemærk: det er en forudsætning for at blive optaget at man er uddannet lærer og har undervisningserfaring i faget.  Alt undervisning, kommunikation og prøven foregår på tysk, det er derfor en forudsætning at deltagerne har tysksproglige forudsætninger som svarer til B1 på CEF-skalaen, dvs. B-niveau i gymnasiet.

Internat

Internatsted: Oplysninger følger snarest muligt

NB, i løbet af tilmeldingen skal angives om der ønskes overnatning på internatforløbene
Forplejning: Der er forplejning på internatdagene.

Pris

Deltagerbetaling finansieres via det A. P. Møller støttede nationale sektorprojekt ”Kompetencedækning af nationalt udbud af små undervisningsfag”.