Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Undervisningsfaget Musik

Udbyder: Modul

Uddannelse: Enkeltfag fra læreruddannelsen

Tilmeld

På kompetenceforløbet i musik arbejder vi med musikfagets kompetenceområder: Musikudøvelse, musikalsk skaben, musikforståelse og musikdidaktik. 

Med henblik på at udvikle dine forudsætninger for ledelse af og deltagelse i udøvende musikalske aktiviteter arbejdes der med din egen musikudøvelse i mange forskellige udtryksformer, herunder sammenspil på instrumenter, solosang, kor, bevægelse, musiklege og klaverakkompagnement. 

Gennem arbejdet med forskellige udtryksformer indgår du i skabende processer, hvor der er fokus på kreative æstetiske arbejdsformer og læreprocesser samt refleksion over viden og færdigheder. Herunder indgår dine egne improvisationer, kompositioner og musikalske arrangementer til forskellige målgrupper. 

I musikforståelse arbejdes der med at fortolke, forstå og formidle musik som et strukturelt, psykologisk, æstetisk, historisk og kulturelt fænomen gennem teoretiske tilgange og egen praktisk musikalsk fortolkning. 

I vekselvirkning med ovenstående indholdsområder beskæftiger vi os i uddannelsesforløbet med, hvordan der kan undervises i skolefaget musik med henblik på at udvikle elevers evner til at udøve, skabe og forstå musik og dermed bibringe dem dannende musikalske oplevelser og erkendelser. Desuden indgår udvikling af musikfaget samt arbejdet med musik som en del af skolens almene dannelsesopgave både mono- og tværfagligt. 

Forløbet lægger op til, at deltagerne mellem undervisningsgangene i praksis afprøver og vurderer forskellige undervisningsformer, læremidler og andre tilgange til faget med henblik på, at vi sammen bygger en vidensbank med velegnede måder at gribe undervisningen an på, som i tilpasset form kan bruges fremover. Undervejs arbejdes der med praksisafprøvning.

Ved afslutningen af forløbet er deltagerne rustet til at gå til kompetencemålsprøven i undervisningsfaget i musik.

Målgruppe

Uddannede lærere med undervisningserfaring.

Tid og sted

Sted: Undervisningen foregår på UC SYD, campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

Tidspunkter: Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem internater og onlineundervisning. På uddannelsen er der tre internater af tre dages varighed to i efteråret 23 og et i foråret 24. De tre internater udgør halvdelen af undervisningen. Den anden halvdel af undervisningen er online og er placeret på fredage kl. 8.30-14.30 fordelt over efteråret 23 og foråret 24. Der er i alt 120 timers undervisning.

Der er undervisning på følgende datoer:
Undervisningsdag online: fredage

Efterår 23:
Onlineundervisning: kl.  8.30 – 14.30: d. 25/8, 29/9, 6/10, 27/10 og 8/12
Internater: onsdag d. 13/9 kl. 10.00 – fredag 15/9 kl. 13.00 og onsdag d. 15/11 kl. 10.00 – fredag den 17/11 kl. 13.00

Forår 24: 
Onlineundervisning: kl. 8.30 – 14.30: d. 12/1, 2/2, 23/2, 12/4 og 3/5
Internat: onsdag den 13/3 kl. 10.00 – fredag den 15/3 kl. 13.00

Derudover er der vejledning og eksamen.

Optagelseskrav

Optagelseskravene er, at du:

 • er læreruddannet
 • underviser i faget sideløbende

Dertil skal du opfylde minimum et af nedenstående kriterier:

 • have minimum 2 års undervisningserfaring i det pågældende fag
 • opfylde det gymnasiale adgangskrav
Internat

Internatsted:

Oplysninger følger snarest muligt

I løbet af tilmeldingen skal angives om der ønskes overnatning på internatforløbene

Forplejning:

Der er forplejning på internatdagene.

Pris

Deltagerbetaling finansieres via det A. P. Møller støttede nationale sektorprojekt ”Kompetencedækning af nationalt udbud af små undervisningsfag”