Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Grundkursus i biologi

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Få undervisningskompetence i biologi, og lær om de nyeste færdigheds- og vidensmål i faget

 • Planlæg og afhold undervisning i biologi, som lever op til kravene for indhold og niveau.
 • Lær eksperimenter og ekskursioner, som du kan foretage med elever.

Vil du give elever en dybere forståelse for, hvordan livet i sig selv er opstået og udvikler sig? Med dette kursus får du kompetencer til at undervise i biologi i 7.-9. klasse, og du kan samtidig indgå i den fællesfaglige undervisning med de øvrige naturfag på skolen.

Du vil blive undervist i indhold udformet efter Forenklede Fælles Mål med fagets formål, kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål. Selv om en del af kurset er teoretisk, vil du tilbringe en del af undervisningstiden i laboratoriet med eksperimenter eller på faglige ekskursioner. På den måde får du praktisk erfaring med eksperimenter og øvelser, som styrker din formidling af biologi til eleverne.

Din undervisning veksler mellem oplæg af underviseren, samarbejde om undersøgelser og eksperimenter i laboratoriet samt samtale og diskussion af faglige og didaktiske emner. Du må påregne en vis forberedelse til kursusdagene.

Det får du indsigt i på dette kursus:

 • Få forståelse for naturfaglige undersøgelser og teorier i biologi.
 • Lær at forstå og formidle viden om evolution, økosystemer, mikrobiologi samt mennesket og de miljø- og sundhedsproblemstillinger, man dagligt møder.
 • Hvordan du bruger IT i biologi.
 • Hvordan du praktisk underviser i faget med størst mulig sikkerhed og inddrager for eksempel IT eller naturfaglig modellering.
 • Samarbejde med andre naturfag samt den fælles praktiske, mundtlige prøve i naturfag.
Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig dig, der ønsker at få undervisningskompetence (linjefag) i biologi. Det teoretiske indhold og de praktiske øvelser tager udgangspunkt i skolens biologi-undervisning.

Det arbejdes der med på kurset

Der arbejdes med emner som:

Naturfaglige tilgange

 • Naturfaglige undersøgelser.
 • Naturfaglig modellering.
 • Kommunikation og skriftlighed i naturfag.
 • Anvendelse af IT.

Evolution

 • Livets opståen og udvikling.
 • Arvelighed, herunder variation, mutation og selektion, samt tilpasning og konkurrence.
 • Evolutionær udvikling i forhold til miljøpåvirkninger og genmanipulation.

Økosystemer

 • Levende organismer. Deres levesteder, tilpasninger og adfærd.
 • Udvalgte økosystemer i Danmark og i andre lande samt ændringer i disse.
 • Anvendelse af naturgrundlaget især med henblik på bæredygtighed.

Mennesket – krop og sundhed

 • Kroppens opbygning og funktion.
 • Kost, sundhed, livsstil og levevilkår.
 • Miljø- og sundhedsproblemstillinger lokalt og globalt.

Mikrobiologi

 • Celler, opbygning og funktion, herunder DNA og proteinsyntese samt celledelinger.
 • Mikroorganismer, deres opbygning og funktion, herunder hvordan de kan påvirke os mennesker og vort miljø.
 • Bioteknologi, fordele og risici.

Undervisning i faget

 • Sikkerhed i undervisningen, samt kendskab til materialer og udstyr.
 • Målsætning, indholdsvalg og evaluering.
 • Inddragelse af IT.
 • Samarbejde i naturfag - herunder fællesfaglige fokusområder.
 • Den fælles praktiske, mundtlige prøve i naturfagene, herunder formulering af problemstillinger.

Se folder med oversigt over alle kurser inden for naturfag og matematik 2021-2022 her.