Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Grundkursus i fysik/kemi

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Få undervisningskompetence i fysik/kemi, og lær om de nyeste færdigheds- og vidensmål i faget

 • Lav undervisning i fysik/kemi, som lever op til kravene for indhold og niveau.
 • Lær en række eksperimenter, som du kan foretage i laboratoriet med elever.

Formål: Drømmer du om at give unge mennesker en forståelse for, hvordan deres omverden er opbygget? Med dette kursus får du den nødvendige baggrund for at undervise i fysik og kemi i 7.-10. klasse, og du kan samtidig indgå i den fællesfaglige undervisning med de øvrige naturfag på skolen.

Kurset kan senere suppleres med modulkurser i områder som astronomi og organisk kemi, så det faglige indhold og niveau lever op til kravene som angivet i den nye læreruddannelses kompetenceområder.

Indhold: Du bliver undervist i indhold udformet efter Fælles Mål 2014 med fagets formål, kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål. Selv om en del af kurset er teoretisk, vil du tilbringe en del af undervisningstiden i laboratoriet med eksperimenter eller på faglige ekskursioner. På den måde får du praktisk erfaring med eksperimenter og øvelser, som styrker din formidling af faget.

På kurset vil du også arbejde med den nye skriftlige prøve i faget fysik/kemi, de fællesfaglige fokusområder i naturfagene og med den fælles praktisk/mundtlige prøve.

Det får du indsigt i på dette kursus:

 • Få forståelse for naturfaglige undersøgelser og teorier.
 • Lær at forstå og formidle viden om energi, partikler, bølger og stråling samt stoffer og stoffers kredsløb.
 • Hvordan du bruger IT i fysik/kemi.
 • Hvordan du praktisk underviser i faget med størst mulig sikkerhed, og hvordan du indretter lokalet.
 • Samarbejde med andre naturfag samt den fælles praktiske, mundtlige prøve i naturfag.

Arbejdsform: Din undervisning veksler mellem oplæg fra underviseren, samarbejde om undersøgelser og eksperimenter i laboratoriet samt samtale og diskussion af faglige og didaktiske emner. Du må påregne en vis forberedelse til kursusgangene.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig dig, der ønsker at få undervisningskompetence (linjefag) i fysik/kemi. Det teoretiske indhold og de praktiske øvelser tager udgangspunkt i skolens fysik- og kemiundervisning.

Det arbejdes der med på kurset

Der arbejdes med emner som:

Naturfaglige undersøgelser og teorier

 • Naturvidenskabelig arbejdsmetode.
 • Modellering.
 • Kommunikation og skriftlighed.

Energi

 • Energiformer og energiomsætning.
 • Grundlæggende el-lære.
 • DK’s energiforsyning - herunder vedvarende energi.
 • Miljø- og klimapåvirkning.

Partikler, bølger og stråling

 • Bølger, lyd og lys.
 • Atomets opbygning.
 • Ioniserende stråling, rad. henfald.
 • Anvendelse af stråling.
 • Kernekraft.

Stof og stofkredsløb

 • Stoffers fysiske og kemiske egenskaber.
 • Grundlæggende kemi.
 • Vandets kemi.
 • Stofkredsløb.
 • Metaller.

Produktion og teknologi

 • Elektronisk styring.
 • Brug af IT i fysik/kemi.
 • Brændselsceller.
 • Anvendt teknologi i hverdag og samfund.

Undervisning i faget

 • Sikkerhed i undervisningen.
 • Indretning af lokaler.
 • Målsætning, indholdsvalg og evaluering.
 • Samarbejde i naturfag - herunder fællesfaglige fokusområder.
 • Den fælles praktiske, mundtlige prøve i naturfagene.

Se folder med oversigt over alle kurser inden for naturfag og matematik 2021-2022 her.