Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Grundkursus i geografi

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Få undervisningskompetence i geografi

 • Planlæg og afhold undervisning i geografi, som lever op til kravene for indhold og niveau.
 • Få inspiration til praktisk og eksperimentelt arbejde i faget.

Geografi giver dig mulighed for at arbejde med alt fra naturfaglige eksperimenter til demografisk udvikling. Med dette kursus får du kompetencer til at undervise i geografi i 7.-9. klasse, og du kan samtidig indgå i den fællesfaglige undervisning med de øvrige naturfag på skolen.

Du bliver undervist i indhold udformet efter Fælles Mål 2014 med fagets formål, kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål. Din undervisning på kurset veksler mellem oplæg af underviseren, arbejde med undersøgelser og eksperimenter i laboratoriet samt samtale og diskussion af faglige og didaktiske emner.

Du bliver sikret de nødvendige teoretiske og praktiske erfaringer til at arbejde både med klassisk klasseundervisning og med undervisning på feltekskursioner i 7.-9. klasse. Du må påregne en vis forberedelse til kursusdagene.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Få forståelse for naturfaglige undersøgelser og teorier i geografi.
 • Lær at forstå og formidle viden om befolkning og demografi, jordklodens klima, globalisering samt levevilkår for blot at nævne et par emner.
 • Hvordan du anvender IT i geografiundervisningen.
 • Hvordan du praktisk underviser i faget med størst mulig sikkerhed og inddrager for eksempel IT eller naturfaglig modellering.
 • Samarbejde med andre naturfag samt den fælles praktiske, mundtlige prøve i naturfag.
Hvem henvender modulet sig til?

Kurset henvender sig dig, der ønsker at få undervisningskompetence (linjefag) i geografi. Det teoretiske indhold og de praktiske øvelser, som du kommer til at arbejde med, tager udgangspunkt i skolens geografiundervisning.

Det arbejdes der med på kurset

Der arbejdes med emner som:

Naturfaglige tilgange

 • Naturfaglige undersøgelser.
 • Naturfaglig modellering.
 • Kommunikation og skriftlighed i naturfag.
 • Anvendelse af IT.

Demografi og erhverv

 • Befolkninger, byer og deres udvikling samt forståelse af diverse demografiske variabler.
 • Erhverv og erhvervsudvikling, lokalt og globalt.

Jordkloden og dens klima

 • Jordens opståen og opbygning, herunder pladetektonik og betydningen af dette.
 • Jordens kredsløb, herunder vind og vejr, klima og klimaændringer.
 • Jordens fordeling af ressourcer og eventuelle problematikker knyttet hertil, især med henblik på bæredygtighed lokalt og globalt.

Globalisering

 • Produktionskæder, herunder ressourceudnyttelse og konsekvenser samt transportkæder og handelsmønstre.
 • Erhvervsfordeling, globalisering og bæredygtighed.
 • Fattige og rige lande, herunder konflikter og konfliktløsninger samt udviklingsbistand.

Naturgrundlag og levevilkår

 • Jordens (jordbundens) og undergrundens dannelse og bestanddele, samt betydningen for landskabstypen lokalt og globalt.
 • Naturgrundlagets betydning for produktion, anvendelse og videre bearbejdning især med henblik på bæredygtighed.
 • Energi og råstoffers samfundsmæssige og miljømæssige betydning, herunder forskellige interesser koblet dertil.

Undervisning i faget

 • Sikkerhed i undervisningen, samt kendskab til materialer og udstyr.
 • Målsætning, indholdsvalg og evaluering.
 • Inddragelse af IT.
 • Samarbejde i naturfag - herunder fællesfaglige fokusområder.
 • Den fælles praktiske, mundtlige prøve i naturfagene, herunder formulering af problemstillinger.

Se folder med oversigt over alle kurser inden for naturfag og matematik 2021-2022 her.