Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Læringsforløb for dagplejere

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Målgruppe

Målgruppen for dette læringsforløb er dagplejere, der har en pædagoguddannelse eller en pædagogisk assistentuddannelse (PAU) eller af andre grunde, jf. puljevejledningen modtager et kortere læringsforløb.

Omfang

Læringsforløbet svarer til tre dage á 7,5 timer. Der bør endvidere sættes tid af til at arbejde med understøttende strukturer på tværs af dagtilbud og forvaltning i form af f.eks. læringsfællesskaber, netværk og aktionslæringsforløb.

Indhold

Læringsforløb for dagplejere med en pædagogisk uddannelse vil have fokus på:

 • Rollen som dagplejer med fokus på at arbejde med læringsmiljøer i et hjemligt miljø, med en lille børnegruppe og uden daglige kollegaer.
 • Den styrkede pædagogiske læreplan og dennes pejlemærker.

Læringsmål

Læringsforløb for dagplejere vil styrke det daglige pædagogiske arbejde i dagplejen gennem brug af den styrkede pædagogiske læreplans centrale begreber, indhold og sprog. I læringsforløbet vil deltagerne få en større viden om stærkere færdigheder i forhold til at realisere den styrkede pædagogiske læreplan. Når deltagerne har afsluttet læringsforløbet er målet, at de:

 • Har fået større kendskab til særlige udfordringer og muligheder forbundet med at arbejde med pædagogiske læringsmiljøer i et hjemligt miljø med en lille børnegruppe og uden daglige kollegaer.
 • Har fået mere indsigt i arbejdet med at reflektere over og forholde sig kritisk til egen pædagogiske praksis.
 • Har fået større viden om og stærkere færdigheder til at indgå i samarbejde med andre dagplejere, ledelse og forældre om at tilrettelægge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer.
 • Har opnået større indsigt i den styrkede pædagogiske læreplan, særligt, hvad der kendetegner, og hvordan man tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet og en god evalueringskultur.
 • Kan arbejde med at omsætte og forankre ny viden om den styrkede pædagogiske læreplan i deres daglige pædagogiske praksis.

Læringsforløbet som et splitforløb

Læringsforløbet tilrettelægges som et splitforløb, hvor der imellem læringsdagene bør arbejdes med at omsætte og forankre viden i den daglige praksis.  

Underbyggende kommunale strukturer

Forløbene tilrettelægges ud fra strukturen 20-30-50. I de 20 % ligger fokus på forberedelsen før opstart af undervisningen, de 30 % består i tre læringsdage samt opgaver mellem disse, hvor deltagerne skal have mulighed for sparring, og de 50 % er forbeholdt kommunal forankring.