Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Madkundskab som valgfag

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Få nye kompetencer til at kunne håndtere valgfaget madkundskab i folkeskolen

 • Arbejd både teoretisk og praktisk med grundlaget for valgfaget madkundskab
 • Få viden om faget og tilhørerende prøve samt praktiske idéer til indhold i faget.

Madkundskab er en af valgfagsmulighederne i folkeskolen, som led i at praksisfagligheden skal styrkes. Kurset zoomer ind på madkundskab som valgfag med tilhørende prøve og giver praktiske ideer til indhold i faget.

På baggrund af nyeste udgave af Fællesmål for madkundskab som valgfag samt tilhørende læseplan og prøvevejledning kommer du, som deltager på kurset, til at arbejde med mindre praktiske opgaver samt teoretiske perspektiver på mad og måltidsrelateret emner indenfor fagets fire kompetenceområder.

Der vil være fokus på kreative og eksperimenterende arbejdsprocesser, praksisfaglighed samt anvendelse af fagets virksomhedsformer som didaktisk stilladsering.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, der er uddannet madkundskabslærer eller har undervisningserfaring i faget madkundskab.

Kurset henvender sig til madkundskabslærere som underviser eller skal undervise i faget Madskundskab som valgfag, og som skal have elever til den obligatoriske valgfagsprøve.

Indhold på de enkelte kursusdage

Kursusdag 1

Tid: 12.00 – 15.00. Afvikles eventuelt online.

Indhold:
Madkundskab som valg- og prøvefag.

Prøven i Madkundskab - Hvad gør vi?

At fører til prøven i det nye obligatoriske valgfag i Madkundskab

 • Det nye faghæfte. Hvilke ændringer og hvorfor?
 • Den nye prøve i madkundskab gennemgås
 • Prøvens rammer og indhold
 • Sæt skarpt på egen praksis omkring temaerne på efterfølgende kursusdage
Kursusdag 2

Valgfag og årsplaner

 • Fra obligatorisk madkundskab til madkundskab som valgfag med fokus på progression og egen praksis.
 • Fagsyn og læringssyn – en ny og kompleks virkelighed med fokus på prøven.
 • Fællesmål, prøvebekendtgørelsen, prøve vejledningen og årsplaner.
 • Didaktiske kategorier i madkundskab i årsplanen.
 • Eksemplariske forløb i relation til kompetenceområderne og fagets mål.

Øvelser på kurset

 • Praktisk arbejde med årsplaner fra den obligatoriske undervisning videre til valgfag.
 • Praktiske øvelser som har fokus på eksperimentende undervisning i fagets kompetenceområder.

Medbringes til denne kursusgang:

Årsplan/årsplaner fra obligatorisk madkundskab samt årsplan fra eget valghold.

Kursusdag 3

Virksomhedsformer og praksisfaglighed

 • Praksisfaglighed i madkundskab. Hvordan kan det forstås og udvikles i skolens hverdag.
 • Hvordan kan der arbejdes med fagligt indhold i forhold til fagets virksomhedsformer i relation til praksisfaglighed.
 • Eksemplariske forløb i relation til kompetenceområderne og fagets mål.
 • Portfolio som et redskab til elevens fordybelse og læring frem mod prøven.

Øvelser på kurset

 • Fremlæggelse af årsplan til fælles reflektion – muligheder og udfordringer.

Teoretiske øvelser:

 • Hvordan kan portfolio indtænkes i madkundskabsundervisningen. 
 • Hvordan udvikles undervisningsforløb i madkundskab som har fokus på valgfaget og de læringstilgange som Fælles Mål indeholder.

Medbringes til denne kursusgang:

 • Medbring det nyudviklet årsplan til valgfaget på jeres skole
 • Et undervisningsforløb fra egen undervisning i valgfag med udvalgt didaktiske kategorier. Forløbet fremlægges i mindre grupper
Kursusdag 4
 • Undervisningsforløb samt udarbejdelse af prøve spørgsmål i relation til undervisningen
 • Undervisningsforløb og didaktiske kategorier
 • Didaktiske stilladsering i undervisning
 • Eksemplariske forløb i relation til kompetenceområderne og fagets mål
 • Undervisningsbeskrivelser og prøve spørgsmål

Øvelser på kurset:

 • Fremlæggelse af undervisningsforløb til fælles reflektion – muligheder og udfordringer.

Teoretiske og praktiske øvelser:

 • Udarbejdelse af undervisningsbeskrivelser og prøveoplæg, forud for prøven i grupper.
 • Afprøvning af prøveoplægget deltagerne imellem. Før prøven, selvprøven og bedømmelse

Medbringes til denne kursusgang:

 • Egne tanker om udarbejdelse af undervisningsbeskrivelse samt prøvespørgsmål til valgfaget

Praktiske informationer 

Arbejdsform

Kursusdage planlægges som en vekselvirkning mellem teoretisk oplæg, teoretiske øvelser og mindre praktiske øvelser med fokus på mad som et vigtigt læremiddel til at opnå forståelse for mad og måltidstidsrelateret emner.

Der stilles opgaver som afprøves, diskuteres med fagkollegaer tilbage på jeres folkeskole.

Litteratur som med fordel kan anskaffes
 • Carlsen, Helle Brønnum (2019); Madkundskabsundervisning – en fagmetodik. Hans Reitzels Forlag
 • Carlsen, Helle Brønnum (2017); Madkundskabsdidaktisk – mellem fag og didaktik. Hans Reitzels Forlag
 • Pedersen, Annelise Terndrup (2020) Mad – grundbogen. Praxis- Nyt Teknisk Forlag
 • Madkamp – en styrket madkundskab

Se også kurset: Madkundskab - en faglig opdatering

Du kan også tage kurset: Madkundskab - en faglig opdatering inden for fagets 4. kompetenceområder

 

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.