Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Pædagogfaglighed inden for dansk og matematik

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

ECTS: 7,5

Tilmeld

Kursets formål

Opnå viden om pædagogiske kompetencer og læreprocesser, der stimulerer børn og unges tilegnelse af sprog og danskfaglige nysgerrighed samt viden om læreprocesser, som fører til matematisk begrebsdannelse.

Du får blandt andet viden om læreprocesser, der stimulerer børn og unges tilegnelse af sprog og danskfaglig nysgerrighed, og du vil tilegne dig faglige kompetencer om læring i matematik med særlig fokus på skolestart.

Du vil på kurset indgå i tværfaglige drøftelser om læringsmæssige og didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller.

Kursets indhold:

Indholdet i undervisningen vil have fokus på fagdidaktik og praksistilknytning. Tilknytningen til pædagogernes egen praksis sikres gennem de forløb, som skal afprøves mellem undervisningsgangene.

Kompetenceområder i faget Pædagogfaglighed og dansk og Pædagogfaglighed og grundlæggende matematik vil være udgangspunkt for indholdet. 

  Kurset omhandler didaktik og læreprocesser generelt og konkret inden for fagene matematik og dansk. Der arbejdes med Folkeskolens fælles mål. 

  Temaer for kursets lektioner er bl.a.:

  • Almen didaktik og læreprocesser 
  • Talforståelse, kompetencer, algoritmer (subtraktion og addition), undersøgende og problemorienteret matematik og didaktik 
  • Forudsætninger for læsning og skrivning, skriftsprogsvanskeligheder, literacybegrebet, ordafkodning og sprogforståelse, opdagende skrivning, det udvidede klasserum.

  Praktiske informationer

  Kurset har 54 undervisningstimer, som er fordelt over 18x3 timer. Undervisningen foregår på fredage fra kl. 9-12 på Campus Haderslev. Der udstedes efterfølgende et kursusbevis.

  I august måned afholdes der en studieforberedende samling for de deltagende pædagoger, skoleledere, repræsentanter fra forvaltningen, underviser og chefkonsulent Lone Houmann Holst fra Efter- og videreuddannelsen ved UC SYD. Formålet med samlingen er at forberede deltagerne på det kommende kursus, samt forventningsafstemme i forhold til rammer og indhold i forløbet.

  Forløbet vil være en kombination af dage med undervisning med undervisere fra lærer- og pædagoguddannelsen og studiedage uden undervisning, hvor der arbejdes med egne aktiviteter såsom afprøvning i egen praksis og evt. arbejde i studiegrupper.

  Der udstedes et bevis for deltagelse i undervisningsforløbet. Fremmødeprotokol føres.

  Hvem henvender kurset sig til?

  Kurset henvender sig til dig, der arbejder som skolepædagog.

  Arbejdsform

  Kursets undervisningsformer: Forelæsning, holdundervisning, besøg, casestudier, individorienteret performance, par- og gruppearbejde.

  Kursets arbejdsformer: Observation, undersøgelse, refleksion, fremlæggelse, udvikling af arbejdsformer og metoder.
   

  Dét skal du være opmærksom på

  Kurset indeholder deltagerpligtige opgaver - en i dansk og en i matematik.

  Deltagerne udvælger et fokusområde (et projekt), som undersøges, observeres, beskrives og vurderes. Dertil skal dette formidles til hele gruppen. Intern feedback.

  Der fraværsregistreres på holdet.